← kaplička sv. Anny (Křída) kaple Panny Marie Bolestné (Kunratice) →
9229 kostel sv. Maří Magdalény

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4920
Kód katastrálního území:
682039
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1909 - 11.6.1911 (vysvěcení)
Poloha:
v Jungmannově ulici

V rekonstrukci; má novou střechu, sanktusník a část přístavků měděnou. S výjimkou dolní části průčelí a okolí vchodu na pravé straně má novou fasádu. Dolní část průčelí a okolí vchodu na pravé straně mají omítku mírně poškozenou. Okna jsou opravena. Dveře v průčelí jsou provizorní. Interiér je částečně opraven. Opravují se terasy po obou bocích kostela. Nově jsou vyřezány okolní křoviny. - Opravena je i obytná budova při kostele. - Kostel byl postaven stavitelem Albertem Hübnerem podle projektu architektů Maxe Kühna a Heinricha Fanty na místě původní kaple Zvěstování Panny Marie. Po roce 1948 kostel sloužil postupně jako mateřská škola, sklad knih a nábytku. - Bývalý kapucínský hospic s kostelem sv. Máří Magdaleny je nejmladším kapucínským konventem na našem území. Vybudován byl z iniciativy baronky Marie Pauliny von Liebieg, příslušnice rodiny nejvýznamnějších libereckých textilních magnátů. Díky skořepinovým železobetonovým klenbám, které jsou zavěšeny na unikátním ocelovém krovu využívajícím systému příhradových vazníků, bylo docíleno jejich značného převýšení vůči přízemí s bočními kaplemi. Pozoruhodným technickým prvkem je podlahový systém vytápění kostela průduchy, vedenými do prostoru lodi z kotelny v suterénu pod kněžištěm. Po formální stránce kostel vychází z místní pozdně barokní a klasicistní architektury, umně kombinované se secesními prvky. Dispozici ovlivnilo bavorské prostředí, jež se projevilo uplatněním půdorysného typu Wandpfeilerkirche. Kostel je jednolodní stavba s bočními kaplemi, půlkruhově uzavřeným presbytářem a výrazným vstupním průčelím s předsazeným sloupovým portikem lemovaným dvojicí věžiček. S přilehlou budovou někdejšího hospice je kostel propojen krytou chodbou. Rozlehlá zahrada obklopující konvent sloužila dle dochovaných fotografií z části jako městský park, a tak se zde můžeme setkat s atypickým řešením veřejných toalet, pro které byl využit prostor pod schodišťovou rampou po straně kostela. - Po roce 2000 získala pozemek s kostelem firma Iberus, jež získala dotaci 55 mil. Kč z Regionálního operačního programu Severovýchod a v květnu 2012 zahájila přestavbu kostela na Centrum pro podporu geotermální energie. Začátkem roku 2014 byla oprava kostela zastavena poté, co Regionální operační program Severovýchod oznámil, že slíbenou dotaci firmě neproplatí kvůli odsouzení jednatele firmy. - Pozemek s kostelem patří firmě Warden Liberec, s.r.o. z Liberce.

Zdroj: liberec-reichenberg.net

WGS84 souřadnice objektu: 50.767782°N, 15.047954°E

Komentáře

Žádné komentáře