7268 kostel Nalezení sv. Kříže

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
klášterní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 6662
Kód katastrálního území:
650919
Období devastace:
od roku 1990
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1930 - 24.9.1933 (vysvěcení)
Zbořeno:
29.4. - 16.5.2016
Poloha:
u silnice na Svatý Kříž

Kostel byl zbořen v dubnu - květnu 2016; pře demolicí chyběl krov věže (po dřívějším požáru byla věž provizorně pokryta rovnou střechou krytou lepenkou). Střecha lodi byla bez krytiny, malá část byla kryta lepenkou. Části krovu lodi byly propadlé. Omítka byla mírně poškozena. Okna lodi byla rozbitá, okna ve věži zabedněná. Vchody byly zazděny, v průčelí zazdění odstraněno. Plochý strop držel. Interiér byl zpustošen. - Přilehlý klášter byl zčásti bez krovů, zbytek měl děravé krovy bez plechové krytiny (ukradena). Areál kláštera byl opuštěn. - Kostel Nalezení Svatého Kříže s přilehlým klášterem byl postaven v letech 1930 - 1932 na výjezdu z města směrem k Wiesu pro Kongregaci milosrdných sester sv. Kříže, které se potřebovaly se svou školou, internátem a učitelským ústavem přestěhovat do větších prostor. Klášter Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže byl postaven v letech 1930 - 1933 podle plánů architekta Antona Schneidera a stavebního rady Karla Paschera. Interiér kostela byl pokusem o nápodobu formy raně křesťanských basilik. Byl koncipován jako trojlodní, s plochým kazetovým stropem a půlkruhovou apsidou. Boční lodě oddělovaly v přízemí arkády a nad nimi probíhala arkádová empora. Pozdější provinční představená Alexandrina Brömseová (1882–1961) pověřila výmalbou klášterního kostela chebského malíře Franze Dietla (1892–1945). Vymezena mu byla přední plocha nad vítězným obloukem, kde se v úrovni bazilikálních oken nacházely slepé arkády. Do nich malíř v duchu byzantských mozaik vyobrazil na perleťovém pozadí postavy jednotlivých světců. Podle byzantských vzorů byl v kopuli apsidy ztvárněn rovněž trůnící Kristus (Pantokratór) na sféře s apoštoly od Alexandera Brömseho z Františkových Lázní. Kříž na hlavním oltáři byl dílem chebského sochaře Johanna Adolfa Mayerla. Tři mramorové oltáře zhotovil Andreas Lugert z Chebu a truhlářské práce dodala dílna Karla Scharnagela. Kostel byl vysvěcen dne 24.9.1933. - Po 2. světové válce se klášter s nemocnicí stal internačním táborem pro Němce určené k transportu. Sestry sv. Kříže zde byly ponechány do roku 1950; pak byla kongregace rozpuštěna a klášter s kostelem byl církvi zabaven a změněn v kasárna Pohraniční stráže. Kostel sloužil v těchto letech jako tělocvična. Po odchodu Pohraniční stráže z areálu v roce 1990 byl kostel s klášterem navrácen církvi. Po roce 2000 byl areál kláštera včetně kostela prodán do soukromého vlastnictví; pozemek s kostelem patří firmě Beta Games, s.r.o. z Krupky; ta se snažila budovu kláštera dále prodat, ale když se jí to nepodařilo, požádala o demolici objektu. V květnu 2015 podalo loketské pracoviště Národního památkového ústavu na Ministerstvo kultury ČR návrh na prohlášení areálu kláštera kulturní památkou. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, ale vydal dne 12.5.2015 rozhodnutí, kterým se povoluje demolice kláštera. Dne 31.3.2016 zahájilo Ministerstvo kultury ČR řízení o prohlášení areálu bývalého kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže za kulturní památku; o tomto svém rozhodnutí informovalo dne 5.4.2016 vlastníka objektu, který ale už o pět dní dříve, dne 1.4.2016 zahájil demolici klášterních budov. Přestože dnem doručení doručení informace o zahájení řízení o prohlášení stavby kulturní památkou (5.4.2016) musel vlastník kláštera podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči okamžitě zastavit demoliční práce, pokračoval v nich v rozporu se zákonem až do dne 28.4.2016, kdy již byl celý areál kláštera s výjimkou klášterního kostela zbořen. Přes sliby, že kostel bourat nebude, zahájil majitel dne 29.4.2016 demolici klášterního kostela. Poté, co Policie ČR zamítla žádost majitele na odstřel věže kostela kvůli blízkosti obytné zástavby, byla věž kostela jako poslední část sakrální stavby zbořena pomocí bagru dne 16.5.2016 (video z demolice věže viz www.youtube.com/watch?v=65_li9tnUWA). Demolici klášterního areálu včetně kostela v roce 2016 aktivně podporoval starosta Chebu Ing. Petr Navrátil.

Zdroj: Jaroslav Vyčichlo + www.encyklopedie.cheb.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.069053°N, 12.362003°E

Komentáře

Žádné komentáře