6802 kaple sv. Antonína Paduánského

Torzální (známka 500) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 434/1
Kód katastrálního území:
783714
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1721
Poloha:
SZ od vsi

Zůstalo pouze obdélné, vzadu trojboce uzavřené obvodové zdivo (cca 2,8 x 3 m) do výšky: vlevo vpředu do cca 1,2 m, dozadu se postupně snižuje na cca 0,5 m, zadní stěna do cca 0,5 m, pravá do cca 0,2 m. Zdivo značně zasypáno troskami. Nově jsou odstraněny náletové křoviny, ponechán jen strom rostoucí uvniř lodi. - Kaple byla zděná, s trojúhelníkovým štítem nad vchodem. Sedlová, vzadu zvalbená byla střecha kryta břidlicí, bez věžičky. Vchod v průčelí ukončen polokruhově, kolem dveří kamenné ostění. Nad vchodem malá nika s obrazem Vzkříšení Krista malovaným na dřevě. Byla bez oken. Uvnitř byl dřevěný oltář a několik obrazů a soch. - Kapli nechal postavit majitel blízké usedlosti č.p. 100 Johann Christoph Hesse. Klenbu kaple pomocí dřevěného beranidla zničili po roce 1948 učni z učiliště v Zahradách. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek pod kaplí je v soukromém vlastnictví (Hana Červená z Prahy). - Město Krásná Lípa vyvěsilo dne 31.5.2013 na své úřední desce oznámení, že torzo kaple sv. Antonína Paduánského je věcí nalezenou; protože se do 6 měsíců nikdo nepřihlásí k jejímu vlastnictví, přešla kaple do majetku města Krásná Lípa. - Obnovu kaple připravuje základní organizace Klubu českých turistů z Krásné Lípy; od ČSOB a drobných dárců sehnala 66.000,- Kč na obnovu kaple.

Zdroj: Natálie Belisová: Putování po duchovním panství Krásnolipska

WGS84 souřadnice objektu: 50.938987°N, 14.450798°E

Komentáře

Žádné komentáře