6599 kostel Povýšení sv. Kříže

Poškozené (známka 300) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1/1
Kód katastrálního území:
736490
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněn 1367, opraven 1883
Poloha:
na návrší při severním okraji vsi

V rekonstrukci; věž má novou měděnou střechu. Přední cca 1/4 lodi na pravé straně má novou střechu. Fasáda je zničena. Okna jsou opravena. - Jednolodní, obdélná, kamenná stavba, původně s neodsazeným, čtyřhranným presbytářem s rovným závěrem, krytá sedlovou střechou s pálenou krytinou. Po roce 1883 byl presbytář přenesen do prostoru přízemí věže v západní části kostela a loď kostela tak byla vnitřně rozšířena. Kostelu chybí samostatná sakristie, její úlohu plnil pouze prostor za hlavním oltářem. V ose západního průčelí je připojena mohutná hranolová dvoupatrová kamenná věž, zpevněná bosáží v nárožích, a zakončená břidlicovou jehlancovou střechou, završenou cibulovou bání s oplechovanou osmibokou sloupkovou zvoničkou se zvonovitou bání. V průčelí je zdivo věže prolomeno obdélným portálem vchodu. Zvýšené přízemí věže prosvětlují půlkruhová okna. Horní patra věže, oddělená mohutnou profilovanou římsou, jsou prolomena obdélnými, polokruhově zakončenými okny. S částečně zachovanými šambránami s pseudorománským dekorem. Těleso věže je opticky členěno pásovými římsami. Podélné stěny kostela jsou prolomeny vysokými kasulovými okny. Východní průčelí kostela s obdélným, polokruhově zakončeným portálem vchodu a kasulovým oknem v ose nad ním je završeno velkým trojúhelníkovým štítem s vpadlým rámcem, zvýrazněným profilovanými římsami a menším příčným oválným oknem v ose. Hlavní vstup do kostela je veden obdélným portálem v jižním bočním průčelí kostela. V severním bočním průčelí je umístěn zazděný portál protějškového vstupu s kanelovanými sloupy po stranách, vynášejícími profilovanou korunní římsu. Vnější stěny bývaly hladké, členěné lizénovými rámci. Loď kostela je plochostropá, krytá dřevěným stropem s malovanými ornamenty křížů. Triumfální oblouk je polokruhový. Presbytář kostela je sklenut křížovou klenbou. Při východní stěně lodi kostela je vynesena rovná empora s dřevěnou balustrádou, prolomenou skříní varhan. Jednotné klasicistní vnitřní zařízení kostela bílé barvy se zlaceným zdobením pochází z roku 1883. Volně v prostoru presbytáře je umístěn portálový hlavní oltář rámové konstrukce. Ve středu oltáře je mezi sloupy umístěno sousoší Kalvárie v podobě plastiky Ukřižovaného Ježíše Krista na kříži před svatozáří na pozadí. Nad polokruhovými postranními brankami jsou postaveny barvené sochy sv. Václava (vlevo) a sv. Josefa (vpravo). Při severní straně triumfálního oblouku je postaven portálový postranní oltář Panny Marie. Při jižní straně triumfálního oblouku je postaven portálový postranní oltář sv. Aloise. Ve středové nice je umístěna socha sv. Aloise. Na levé stěně triumfálního oblouku je zavěšena polygonální dřevěná kazatelna. Na bočních stěnách lodi jsou zavěšeny obrazy Křížové cesty z 19. století. V sakristii býval umístěn starší stříbrný zlacený relikviář z druhé poloviny 18. století. - V roce 1883 během bouře kostel po zásahu bleskem zcela vyhořel. Následně byla provedena celková rekonstrukce kostela. Po vyhnání německého obyvatelstva po skončení druhé světové války však přestal být kostel udržován a postupně chátral. - Pozemek s kostelem patří církvi; v roce 2019 půjde na opravu kostela 120.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.067782°N, 13.177885°E

Komentáře

Žádné komentáře