4860 kostel sv. Jakuba

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 343
Kód katastrálního území:
606758
Období devastace:
1945–1989
Postaveno:
konec 13. století, přestavěn 1768 - 1774
Poloha:
JZ od města, v mírném svahu nad údolím Bochovského potoka

se sanktusníkem

V rekonstrukci; loď má novou střechu nově pokrytou starší krytinou, presbytář má novou střechu provizorně krytou lepenkou. Sanktusník má nové oplechování, chybí mu zakončení. Loď má nové krovy, presbytář má krovy opravené. Korunníí římsa lodi je dozděna, u presbytáře nikoli. Omítka je silně poškozena. Bez oken a dveří. Klenba v presbytáři je z větší části propadlá; v lodi byla poškozená klenba při opravě v roce 2006 odstraněna a z trámů byl udělán plochý strop. Uvnitř jsou trosky. - Jednolodní, obdélná stavba s téměř čtvercovou lodí o rozměrech 10,8 x 10 m s mírně odsazeným, trojboce ukončeným presbytářem o rozměrech 7,6 x 10 m. Stavba původně kryta šindelovou valbovou střechou s oplechovaným osmibokým sloupkovým sanktusníkem s cibulovou bání nad presbytářem. Síla kamenného zdiva je 120 cm. Hlavní západní průčelí s obdélným kónickým vchodem a trojlistým okénkem v ose nad ním je nad profilovanou římsou završeno vystupujícím trojúhelníkovým štítem s kruhovým okénkem. Další dva odbélné boční vchody jsou umístěny pod oknem v osách severní a jižní stěny lodi. Boční stěny lodi a presbytáře jsou prolomeny po jednom obdélném, půlkruhově zakončeném okně. V závěrové stěně presbytáře je umístěno trojlisté okénko. Vnější stěny kostela jsou hladké, bez členění, doplněné profilovanou korunní římsou nad střechou. Loď kostela byla sklenuta plochou osmibokou kopulí, původně zdobenou plochými lizénami s čtyřlistými rámy. Triumfální oblouk kostela je polokruhový. Presbytář kostela, uvnitř půlkruhově uzavřený, je sklenut plackovou klenbou. V závěrových stěnách presbytáře jsou umístěny tři vysoké pohledové obdélné, segmentem završené výklenky. Zhruba pod okny se v obou protilehlých stěnách presbytáře vyskytují ve výši pasu drobné, kruhovitě zaklenuté niky. Vnitřní stěny kostela jsou členěny pilastry. V západní části lodi nad hlavním vstupem bývala vynesena dřevěná kruchta s rovným balkónem, přístupná kamenným schodištěm se sníženým symbolickým stropem, vedoucím zčásti v síle zdiva západní stěny po levé straně vchodu. Po pravé straně vchodu se pod bývalou kruchtou nachází pohledová vysoká nika. Vnitřní zařízení kostela bývalo jednotné, rokokové, bílé se zlacením z 2. poloviny 18. století. Hlavní portálový oltář, široký 230 cm, býval vybaven oltářním obrazem sv. Jakuba. Oba boční oltáře a kazatelna byly doplněbny plastikami světců a andělů. - Původně gotický filiální kostel byl přestavěn v barokním slohu v letech 1768 - 1774. Někdy ve 2. polovině 19. století byla v interiéru položena nová dlažba. Dne 12.1.1918 byly zrekvírovány dva kostelní zvony pro válečné účely. Po vyhnání německého obyvatelstva po skončení 2. světové války sloužil kostel po roce 1947 krátce jako pravoslavný, poté již jen chátral. Během 2. poloviny 20. století bylo vybavení interiéru opuštěného kostela rozkradeno, dřevěné méně hodnotné prvky patrně včetně kruchty a kazatelny byly odstrojeny a použity jako palivové dřevo. - Pozemek s kostelem patří spolku "kJakub" z Bochova.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.144901°N, 13.032479°E

Komentáře

Žádné komentáře