4807 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Poškozené (známka 344) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
680842
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(před 1389), 2. polovina 19. století
Poloha:
na JZ konci vsi

Ve střeše lodi je větší množství děr, přístavek je zcela bez střechy, krovů a stropu. Omítka je silně poškozená. Bez oken a dveří. Uvnitř je zpustošený. Ve stropě jsou menší díry. Přilehlý hřbitov je už opět značně zarostlý křovinami. - Pseudorománský kostel z 2. poloviny 19. století, původní kostel připomínán jako farní již roku 1389. - Vnitřek je plochostropý. Hlavní oltář pocházel z první třetiny 18. století; portálový, s řezanými akantovými postranicemi se stuhou. Na oltáři byla socha Madony. Dva boční oltáře sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého pocházely z 2. poloviny 18. století. - Dne 25.11.1986 poslali Otakar Parma, vedoucí odboru kultury Okresního národního výboru v Lounech a Miroslav Chot, tajemník pro věci církevní Okresního národního výboru v Lounech společný dopis Ministerstvu kultury ČSR s žádostí o odejmutí památkové ochrany celkem 17 objektů v okrese Louny, aby mohly být zbořeny. V dopise uvedli, že odejmutí památkové ochrany těchto objektů bylo navrhováno již ve zprávě o provedení generální aktualizace památkových objektů v letech 1985 a 1986. Dále v dopise uvedli, že "stavební stav navrhovaných objektů je plně havarijní a životu nebezpečný. Navrhované objekty pro upuštění památkové ochrany jsou již dlouholetým problémem, který nebyl důsledně řešen. Možnosti opravy, a to jak kapacitní, tak finanční nejsou v rámci okresu možné zajistit. Oprava by byla značně nerentabilní, protože by stejně nebylo pro objekty využití. Ve většině případů jde současně o objekty, které jsou přes všechnu starostlivost o zabezpečení opravy a zabezpečení vstupu zdrojem úrazů dětí a mládeže a v neposlední řadě i nejsou okrasou pro obec." Jedním z objektů v seznamu byl i kostel v Přibenicích. Než se stačilo sejmutí památkové ochrany na ministerstvu vyřídit, došlo k revoluci v listopadu 1989 a demoliční snahy byly zastaveny. - Pozemek s kostelem patří spolku "Omnium"; spolek převzal v roce 2019 pozemek s kostelem od církve, aby mohl kostel opravit. Po prohlášení insolvence spolku hledá insolvenční správce pro pozemek s kostelem nového vlastníka.

WGS84 souřadnice objektu: 50.137743°N, 13.3746°E

Komentáře

Žádné komentáře