4799 kostel Jména Panny Marie

Polozřícené (známka 455) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 5/2
Kód katastrálního území:
777668
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1868 - 12.9.1869 (posvěcení)
Poloha:
na návsi

Zachována pouze věž; ta má opravenou fasádu. - Loď kostela byla po roce 1975 zbořena a na jejím místě byla postavena hranolová budova obecního úřadu. – Kostel byl postaven v pseudogotickém stylu s některými pseudorománskými prvky. Jednalo se o jednolodní stavbu s obdélnou lodí a krátkým polygonálním presbytářem, krytou polovalbovou střechou. K západnímu průčelí byla připojena třípatrová hranolová věž, zakončená vysokým jehlanem. Stěny kostela byly členěny lizénami, pod korunní římsou se nacházel výrazný obloučkový vlys. Zdi lodě, presbytáře i věže byly osvětleny velkými okny s lomeným obloukem a jednoduchými kružbami. Obdélný pískovcový portál byl umístěn v západní stěně věže. - Veřejná kaple ve Velečíně byla postavena v roce 1868 a dne 12.9.1869 byla posvěcena. Náklady na kapli uhradil Václav Tauber, majitel domu čp. 20 ve Velečíně se svojí manželkou Rozálií a na údržbu deponovali u církevní kasy nějaké prostředky. Obec dala k dispozici dřevo z obecního lesa na trámy a prkna, podíleli se i další dobrodinci ze vsi – jak píše kronika „ viribus unitis“ – společnými silami. Celkem stavba i s vnitřním vybavením stála 2663 zl 11 kr. V roce 1914 dostala obec Velečín subvenci na základě neúnavné práce Julia Schäfera, vedoucího školy, od ck. ministerstva výchovy a práce 5000 korun na obnovu obecní kaple a k postavení nové věže. Všichni majitelé povozů v obci se zavázali, že zdarma dovezou stavební materiál. - Pozemky, na nichž věž i loď kaple stála (stavební parcela č. 5/2 a pozemková parcela č. 1626), patří obci Velečín. - Jako sídlo obecního úřadu slouží nově postavená budova dodnes.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech + Memorabilia Žihle

WGS84 souřadnice objektu: 50.075058°N, 13.401941°E

Komentáře

Žádné komentáře