3877 kaple Panny Marie Pomocné

Poškozené (známka 340) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 139
Kód katastrálního území:
681920
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
po 1750
Poloha:
ve vsi, u silnice

středně velká, vysoká

V rekonstrukci; má novou střechu. Část omítky je osekána. Má nová okna a dveře. Zavřená, má vyzděno nové schodiště. Kolem je nově uděláno odvodnění. Odstraněny jsou okolní křoviny. - Bývalé lázně na Boží Vodě založil v roce 1750 při vydatném prameni minerální vody Karel Hubert hrabě Pachta z Rájova (1728 - 1798), držitel liběchovského panství od roku 1742. Pramen byl podchycen a zakryt dřevěným pavilonem, při prameni byla postavena dřevěná kaple Panny Marie a dřevěný lázeňský dům. - Po polovině 18. století byla nad pramenem vystavěna v barokním slohu zděná dvoupodlažní kaple se zvoničkou. V dolním podlaží se dosud nachází studniční kaple s pramenem Boží vody, ve druhém podlaží kaple, původně zasvěcená Panně Marii Pomocné. - Kaple s přilehlou budovou lázní z roku 1804, ohradní zdí a pozemky vymezeného areálu jsou předmětem památkové ochrany. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Dalibor Řehák z Úsilného).

Zdroj: informační tabule u objektu

WGS84 souřadnice objektu: 50.413608°N, 14.455673°E

Komentáře

Žádné komentáře