244 kostel sv. Vavřince

Poškozené (známka 300) zděné kostely

Druh stavby:
hřbitovní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 17
Kód katastrálního území:
602426
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněn 1334
Poloha:
na kopci J od vsi

V rekonstrukci; má novou střechu, věž měděnou, loď šindelovou. Dozděny jsou chybějící části korunní římsy. Přezděny jsou oblouky nad okny. Přístavek má novou, ještě nenatřenou omítku, zbytek fasád je zničen. Má nová okna a dveře, věž nové okenice. Uvnitř má opravenou podlahu a nové, ještě nenatřené omítky. Opraveny jsou obě vstupní brány do areálu kostela a cca polovina ohradní zdi kolem kostela. Momentálně se čistí asi polovina z dosud neopravené části hřbitovní zdi. - První písemná zmínka o kostele a vsi Klení pochází z roku 1334. - V letech 1450 – 1500 byl vybudován pozdně gotický západní vstup se dvěma malými okny. Kostel musel mít v té době pravděpodobně dřevěnou zvonici, neboť jeden ze zachovalých zvonů nese letopočet 1485. Na severní straně byla přistavěna sakristie, která byla později zbořena. V letech 1495 – 1535 byla vystavěna pozdně gotická hřbitovní zeď s portály. Zeď byla vzhledem ke své historické hodnotě v roce 2017 zapsána jako kulturní památka. V období let 1550 – 1600 byla vystavěna raně barokní předsíň. Nejrozsáhlejší přestavbou byla barokní přestavba v 1. polovině 18. století, kdy byl původní dřevěný povalový strop nahrazen valenou klenbou s výsečemi u okenních otvorů. Konstrukce nového zastropení spočívá na dodatečně přizděných půlpilířích. Na východní straně byla přistavěna věž a provedena demolice severní sakristie. V obvodových stěnách byly probourány nové okenní otvory, provedena vestavba kruchty, byly vyzděny dva diagonální pilíře a vítězný oblouk. Vystavěn byl nový krov se zastřešením. Kostel byl vybaven novým mobiliářem. V té době byla do tehdy stávající ohradní hřbitovní zdi také vestavěna márnice (kostnice). V roce 1873 byl po požáru objektu vybudován nový krov s vyšším sklonem, zastřešený dřevěným šindelem. Poslední stavební oprava se uskutečnila v roce 1902 za faráře Johanna Suchana. - Kostel byl poničen kvůli nedostatečné údržbě, vnitřní zařízení bylo zničeno, píšťaly varhan byly ukradeny pionýry z přilehlého pionýrského tábora (památkář a organolog při návštěvě kostela v 70. letech 20. století potkal skupinu pionýrů s vedoucím z přilehlého tábora, z nichž každý si nesl a pískal na píšťalku z varhan). Nakonec byly celé varhany shozeny z kúru a zničeny. - Pozemek s kostelem patří církvi; o opravu kostela usiluje "Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení, obec Benešov nad Černou", který si kostel od církve vypůjčil. V průběhu roku 2012 spolek vyčistil prostor hřbitova kolem kostela a odstranil náletové dřeviny v nejbližším okolí hřbitova, v roce 2013 začaly opravy samotného kostela. V roce 2018 půjde na opravu ohradní zdi kolem kostela 180.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.759098°N, 14.621419°E

Komentáře

Žádné komentáře