244 kostel sv. Vavřince

Poškozené (známka 300) zděné kostely

Druh stavby:
hřbitovní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 17
Kód katastrálního území:
602426
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
poprvé zmíněn 1334
Poloha:
J od vsi, na kopci

V rekonstrukci; má novou střechu, věž měděnou, loď šindelovou. Dozděny jsou chybějící části korunní římsy. Opravená je statika, přezděny jsou oblouky nad okny. Přístavek má novou, ještě nenatřenou omítku, zbytek fasád je zničen. Má nová okna a dveře, věž nové okenice. Uvnitř má opravenou podlahu a nové, ještě nenatřené omítky. Opraveny jsou obě vstupní brány do areálu kostela a cca 3/4 ohradní zdi kolem kostela. - První písemná zmínka o kostele a vsi Klení pochází z roku 1334. - V letech 1450 – 1500 byl vybudován pozdně gotický západní vstup se dvěma malými okny. Kostel musel mít v té době pravděpodobně dřevěnou zvonici, neboť jeden ze zachovalých zvonů nese letopočet 1485. Na severní straně byla přistavěna sakristie, která byla později zbořena. V letech 1495 – 1535 byla vystavěna pozdně gotická hřbitovní zeď s portály. Zeď byla vzhledem ke své historické hodnotě v roce 2017 zapsána jako kulturní památka. V období let 1550 – 1600 byla vystavěna raně barokní předsíň. Nejrozsáhlejší přestavbou byla barokní přestavba v 1. polovině 18. století, kdy byl původní dřevěný povalový strop nahrazen valenou klenbou s výsečemi u okenních otvorů. Konstrukce nového zastropení spočívá na dodatečně přizděných půlpilířích. Na východní straně byla přistavěna věž a provedena demolice severní sakristie. V obvodových stěnách byly probourány nové okenní otvory, provedena vestavba kruchty, byly vyzděny dva diagonální pilíře a vítězný oblouk. Vystavěn byl nový krov se zastřešením. Kostel byl vybaven novým mobiliářem. V té době byla do tehdy stávající ohradní hřbitovní zdi také vestavěna márnice (kostnice). V roce 1873 byl po požáru objektu vybudován nový krov s vyšším sklonem, zastřešený dřevěným šindelem. Poslední stavební oprava se uskutečnila v roce 1902 za faráře Johanna Suchana. - Kostel byl poničen kvůli nedostatečné údržbě, vnitřní zařízení bylo zničeno, píšťaly varhan byly ukradeny pionýry z přilehlého pionýrského tábora (památkář a organolog při návštěvě kostela v 70. letech 20. století potkal skupinu pionýrů s vedoucím z přilehlého tábora, z nichž každý si nesl a pískal na píšťalku z varhan). Nakonec byly celé varhany shozeny z kúru a zničeny. - Pozemek s kostelem patří církvi; o opravu kostela usiluje "Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení, obec Benešov nad Černou", který si kostel od církve vypůjčil. V průběhu roku 2012 spolek vyčistil prostor hřbitova kolem kostela a odstranil náletové dřeviny v nejbližším okolí hřbitova, v roce 2013 začaly opravy samotného kostela. V roce 2019 půjde na opravu části ohradní zdi kolem kostela 118.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

Zdroj: Václav Marek

WGS84 souřadnice objektu: 48.759112°N, 14.621403°E

Komentáře

Žádné komentáře