19896 kaplička křížové cesty

Opravené (známka 99) zděné kapličky

Druh stavby:
kaplička křížové cesty
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1940
Kód katastrálního území:
705268
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1873
Poloha:
V od městyse, při cestě na vrch Kalvárie

8. kaplička křížové cesty

Má novou kamennou střechu. Bez dvířek, prázdná. - Osmá kaplička křížové cesty byla po roce 1948 zbořena; byla obnovena v původní podobě a na původním místě v letech 2017 - 2018. - Opraveno je všech 13 kapliček křížové cesty (mají kamenné střechy s dřevěnými křížky, bez dvířek, prázdné). Opraven je i kamenný kříž na konci křížové cesty. - Křížová cesta vede východně od centra obce Nová Říše a ústí až na vrch zvaný "Spravedlnost". Na tomto kopci byl v roce 1863 (u příležitosti tisíciletého výročí cyrilometodějské misie) postaven kříž a o deset let později, zásluhou městečka Nová Říše a zdejšího kláštera, zde vznikla křížová cesta se 13 kapličkami a společně s křížem skýtala poutníkům 14 zastavení. - Přepis z Pamětního listu o křížové cestě: "Myšlenka zaříditi tuto křížovou cestu vznikla již roku 1863, když na památku 1000letého jubilea příchodu ss. Cyrilla a Methoda postaven byl krásný kamenný kříž na kopci "Spravedlnosti" u Nové Říše. K uskutečnění této myšlenky učinil se počátek L. P. 1866. Kdežto dítky z průmyslné dívčí školy v ústavě kor. prince Rudolfa v N. Říši, vybídnuty ctih. milosrd. sestrami k účelu tomu věnovaly: 1 zl. 80 Kr. r. č. Na to učinil v. p. Ant. Hauber, kněz zdejšího premonstrátského kláštera (rodák novoříšský) zvláštní seznam příjmů a vydání, z něhož vysvítá, že příspěvky k tomuto cíli věnované, obnášely 1. dubna 1873; 426 zl. r. č. (uloženy prozatím v Novoříšské vzájemné záložně). Nejhojněji přispěli do této doby: Teresie Franz. klíčnice v klášteře zde svobod. Voršila Oliva, děvečka Antonie Ceplecha, pan prelát Dr. V. Krátký, vv. pp. Bohumír (Gottfried) Wirth Gilberth Langhammer, Cyrill Žídek, Ant. Hauber, téhož sestry Františka a Maria, a rodina p. Marcellina Riesse. - K trvalému pojištění tohoto pomníku sepsal tehdejší správce Fary v postním čase L. P. 1873 následující návrh pravidel: § 1. Místo: Tato křížová cesta má vedená býti od mostu (nad Vápovkou) podél cesty Želetavské vpravo, na vrch takzvaný "Spravedlnost" kdežto L. P. 1863 postaven byl památný kříž s nápisem "Pomník tisíce ročnice příchodu ss. Cyrilla a Methoda do Moravy". - Pozemek s kapličkou je v soukromém vlastnictví (Ing. Tomáš Kučera z Nové Říše); obnovu křížové cesty zorganizoval v letech 2010 - 2018 "Novoříšský kulturní spolek".

WGS84 souřadnice objektu: 49.13894°N, 15.573946°E

Komentáře

Žádné komentáře