18151 klášter Milosrdných sester

Zaniklé (známka 600) zděné kláštery

Druh stavby:
klášter
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 6662
Kód katastrálního území:
650919
Období devastace:
od roku 1990
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1930 - 1932
Zbořeno:
1. - 28.4.2016
Poloha:
na západní straně ulice 17. listopadu

Kongregace, založená roku 1856, přišla do Chebu v roce 1864. První čtyři sestry bydlely ve skromném bytě v Kamenné ulici a věnovaly se péči o nemocné. Ale protože se soustředily i na výchovu mládeže, stěhují se už roku 1869 do Hradební ulice. Postupně řád vykoupil domy na západní straně ulice a zřídil zde převážně školská zařízení, kde působilo v druhé polovině třicátých let 20. století 80 učitelek a která navštěvovalo 1200 žákyň. Sestry mimoto poskytovaly zdravotní a pečovatelské služby v nemocnici a chorobinci u silnice do Pomezí (Chorobinec). Kongregace se rozhodla za těchto okolností vybudovat nový klášter a ten, spolu s kostelem Povýšení Sv. Kříže, byl vystavěn v letech 1930 – 1932 na západní straně dnešní ulice 17. listopadu. Po roce 1950 byly jeptišky vyhnány. V klášteře v následujících letech hospodařilo Ministerstvo vnitra, budova sloužila jako kasárna Pohraniční stráže. K devastaci kláštera a kostela došlo až po roce 1990. - Pozemek, na němž klášter stál, patří firmě Beta Energy Investment, s.r.o. z Teplic; ta se snažila budovu kláštera prodat, ale když se jí to nepodařilo, požádala o demolici objektu. V květnu 2015 podalo loketské pracoviště Národního památkového ústavu na Ministerstvo kultury ČR návrh na prohlášení areálu kláštera kulturní památkou. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, ale vydal dne 12.5.2015 rozhodnutí, kterým se povoluje demolice kláštera. Dne 31.3.2016 zahájilo Ministerstvo kultury ČR řízení o prohlášení areálu bývalého kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže za kulturní památku; o tomto svém rozhodnutí informovalo dne 5.4.2016 vlastníka objektu, který ale už o pět dní dříve, dne 1.4.2016 zahájil demolici klášterních budov. Přestože dnem doručení doručení informace o zahájení řízení o prohlášení stavby kulturní památkou (5.4.2016) musel vlastník kláštera podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči okamžitě zastavit demoliční práce, pokračoval v nich v rozporu se zákonem až do dne 28.4.2016, kdy byl celý areál kláštera s výjimkou klášterního kostela zbořen. Následně byl navzdory předchozím slibům majitele zbořen ve dnech 29.4. - 16.5.2016 zbořen i klášterní kostel. Demolici klášterního areálu v roce 2016 aktivně podporoval starosta Chebu Ing. Petr Navrátil.

Zdroj: www.encyklopedie.cheb.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.069191°N, 12.361752°E

Komentáře

Žádné komentáře