17466 kostel sv. Jana Křtitele

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
650919
Období devastace:
1654–1848
Důvod devastace:
požár
Postaveno:
okolo 1140
Zbořeno:
1812
Poloha:
uprostřed Jánského náměstí

Prvním farním kostelem v Chebu se stal kostel sv. Jana Křtitele, který si obyvatelé tehdejší tržní osady vybudovali ve stylu pozdně románské trojlodní stavby s pravoúhlým chórem okolo roku 1140. Stál na pod hradem na Jánském náměstí, které bylo po něm pojmenováno. Kostel byl v pozdějších dobách stavebně upravován; v letech 1688 - 1689 vzniklo jeho raně barokní průčelí a současně v něm v roce 1689 řezenský biskup vysvětil nový oltář. Posléze byl už dlouho uzavřený, zčásti se používal jako skladiště. V roce 1809 při velkém požáru severní části města vyhořel a jeho zbytky poté zedníci v roce 1812 strhli. - Podobu kostela známe pouze z dobových popisů, několika vedut a kreseb. Původní románská stavba byla trojlodní, s pravoúhlým presbytářem zaklenutým jedním polem křížové klenby. Trojlodí bylo zaklenuto pravděpodobně křížovou klenbou, boční lodě byly odděleny od hlavní dvěma páry pilířů. Podobu kostela krátce před požárem v roce 1812 zachytil chebský kronikář Karl Huss. Kostel je vyobrazen jako podélná stavba s půlkruhově uzavřeným presbytářem, osvětleným gotickými okny s kružbami. Stěny lodě byly osvětleny dvěma páry nízkých, půlkruhově zaklenutých oken. Uprostřed severní stěny byl pravoúhlý portál s půlkruhovým nadpražím. Západní průčelí je vyobrazeno po barokní úpravě s bohatě lomeným štítem. V ose průčelí byl pravoúhlý portál s trojúhelníkovým frontonem a nad ním kruhová rozeta. Ve štítu nad římsou byl nízký výklenek pro sochu. Ze sedlové střechy kostela vystupovala vysoká osmiboká věžička zastřešená vysokým jehlanem.

Zdroj: Zmizelé a mizející kostely v Chebu a blízkém okolí + Martin Čechura: Z

WGS84 souřadnice objektu: 50.08094°N, 12.368063°E

Komentáře

Žádné komentáře