17465 kaple (kostnice) sv. Michaela

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
650919
Období devastace:
1654–1848
Důvod devastace:
požár
Postaveno:
1. třetina 13. století
Zbořeno:
1809
Poloha:
na Kostelním náměstí

Podle pověsti byla kaple založena v místě, kde se nacházela skrýš lupičů, kterou objevil mladík Michael. – Stávala na hřbitově, který ji obklopoval, severně od farního kostela sv. Mikuláše. Nechal ji postavit Řád německých rytířů v 1. třetině 13. století (poprvé se písemně připomíná v roce 1316). Byla pobočkou kostela sv. Mikuláše a do roku 1784 se zde konaly zádušní mše. Tvořily ji dvě klenuté místnosti umístěné nad sebou, z nichž dolní byla zahloubena v zemi a sloužila jako karner (kostnice). V horní kapli pořádal Řád německých rytířů své pobožnosti. Kromě toho se zde konaly vigilie a uvádělo do duchovních úřadů. Tělesné pozůstatky byly již v roce 1687 odstraněny. Následovalo uzavření způsobené nařízeními vydanými císařem Josefem II. - Kaple byla pravoúhlá, asi 30 stop dlouhá a 20 stop široká. Na východní straně ji uzavírala polokruhová apsida v románském stylu. Vchod do dolní místnosti se nacházel na západní straně, druhý vchod vedoucí do horní kaple byl na jižní straně. Spojení obou prostor otevřením klenby nevzniklo. - V roce 1809 při velkém požáru severní části města kaple vyhořela a nebyla již obnovena. Zbytky stavby byly odstraněny roku 1827 a prostranství upraveno. - Dnes je na místě kaple trávník.

Zdroj: Zmizelé a mizející kostely v Chebu a blízkém okolí

Komentáře

Žádné komentáře