← kaple Vzkříšení Páně (Teplice) stará synagoga (Teplice) →
17249 nová synagoga

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 706
Kód katastrálního území:
766003, 633461, 766135
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
březen 1880 - červen 1882
Zbořeno:
1939
Poloha:
v Chelčického ulici

Původní synagoga stojící v židovské čtvrti přestávala stačit počtu věřících. Proto byl roku 1879 ustanoven tzv. Spolek pro výstavbu teplického židovského chrámu (Tempelbau Verein), jenž měl za úkol nashromáždit formou veřejných sbírek a darů dostatečný finanční obnos potřebný ke stavbě nové reprezentativní stavby synagogy. Předběžné náklady na stavbu byly vyčísleny na 100.000 zlatých. Za autory projektu byli vybráni Wilhelm Stiassny a vídeňský rodák Hermann Rudolph. Stavba byla navržena v neorenesančním slohu s maurskými prvky, na půdorysu byzantského chrámu s centrální kopulí, dvoupatrovými galeriemi po třech stranách a hlavními vstupy ze západního průčelí. - Ve své době to byla největší synagoga v Čechách (41 x 25m, výška 42m) a měla celkem 1372 sedadla. – Výstavba započala v březnu 1880, zasvěcení proběhlo dne 10.6.1882 za účasti nejen Židů, ale všech význačných osobností. V roce 1897 bylo instalováno plynové osvětlení, elektrické v roce 1927. - V noci ze 14. na 15.3.1939 byla při místních nepokojích synagoga zapálena, do rána zcela vyhořela a do konce roku byla zbořena. - Na místě synagogy jsou dnes provizorní přízemní stavby. V parku jižně od synagogy byl roku 1995 odhalen skromný památník, který byl na podzim roku 2008 poničen neznámými vandaly. - Pozemek, na němž synagoga stála, je v soukromém vlastnictví (Ing. Jiří Jaček z Řetenic).

Zdroj: Jiří Fiedler + www.wikipedia.org

WGS84 souřadnice objektu: 50.641658°N, 13.832734°E

Komentáře

Žádné komentáře