← kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova (Lovosice) obřadní síň nového židovského hřbitova (Lovosice) →
17123 nový židovský hřbitov

Torzální (známka 0) ostatní

Druh stavby:
židovský hřbitov
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 2212
Kód katastrálního území:
687707
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1871-72
Poloha:
v Teplické ulici, v SV sektoru městských hřbitovů

Zůstalo jen několik původních náhrobků a dalších několik náhrobků naskládaných u ohradní zdi. Ohradní zeď je opravená. Plocha hřbitova je udržovaná. - Hřbitov sloužil od roku 1848 až do roku 1982. Byl postaven v zadní části lovosického komunálního hřbitova, který byl založen v 1. polovině 19. století. - Na podzim 1938 byl židovský hřbitov nacisty zdemolován, po 2. světové válce byla údržba jen sporadická. - V roce 1982 byla většina hřbitovní plochy využita jako skládka stavebního materiálu a odpadků. Po roce 1982 byly téměř všechny náhrobní kameny odvezeny na skládku do Čížkovic (ponecháno bylo jen několik náhrobků u východní zdi), zbořena byla zeď oddělující židovský hřbitov od sousedního komunálního hřbitova a jejich plochy byly sloučeny. - Pozemek se hřbitovem patří městu Lovosice.

WGS84 souřadnice objektu: 50.517984°N, 14.039669°E

Komentáře

Žádné komentáře