← kaple sv. Jana Nepomuckého (Litomyšl)
17121 synagoga

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 278/22
Kód katastrálního území:
685674, 685704, 685682
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1909 - 1910
Zbořeno:
1968 - 1969
Poloha:
v ulici Bernardka

se dvěma věžemi

Neorománsko-maurskou synagogu si vystavěla zdejší židovská náboženská obec v letech 1909 - 1910. Podle projektu architekta Čeňka Vaňka stavbu provedla firma stavitele Antonína Beba. Náklady na výstavbu činily 46 tisíc tehdejších korun. Budova měla hlavní loď, předsíň a dvě cibulovité věže, stávala v dnešní ulici Bernardka u břehu říčky Loučná. Na základy byl použit lomový kámen, pro nadzemní část cihly. Tloušťka zdí se pohybovala od 80 cm do 120 cm. Uvnitř bylo několik druhů dlažeb, na ploše svatostánku to byla dlažba mozaiková, kamenné části byly z pískovce (hořického a budislavského). U synagogy není známo působení žádného rabína, stěžejní badatelská publikace H.Golda, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangheit und Gegenwart nepřináší, kromě pár fotografií, žádné informace o litomyšlské židovské obci. V letech 1956-57 zde byl umístěn výprodej partiového zboží. Tehdy už veškeré vybavení v synagoze chybělo (podle údajů paní Jeníčkové z Budislavi). Bourání začalo v roce 1968 - 1969 z důvodů výstavby panelového sídliště. Místo je upomenuto pamětní deskou, která je instalována na panelovém domě čp.1048-1051. - Pozemek, na němž synagoga stála, patří Židovské obci v Praze.

Zdroj: Jiří Fiedler; www.zanikleobce.cz

WGS84 souřadnice objektu: 49.873831°N, 16.307761°E

Komentáře

  • Miloslav Horník napsal 27.02.2016 05:54

    Synagoga v Litomyšli byla postavená v letech 1909-10, zbořena 1968-69 z důvodu výstavby sídliště

  • Michal Valenčík napsal 24.08.2016 07:46

    Informace doplněny, děkuji.