1554 kostel Povýšení sv. Kříže

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 633
Kód katastrálního území:
693421, 930512, 990191, 930521
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1662 - 1669, později přestavován
Poloha:
ve městě

Mimo věž má novou střechu. Přístavky na pravé straně zbořeny. Stěny lodi jsou nově staticky zabezpečeny. Omítka je zčásti poškozena. Okna v lodi jsou opravena, v presbytáři většinou rozbitá. Prázdný. Stojí uvnitř areálu kasáren ohrazených vlnitým plechem (sloužil dlouhá léta jako vojenské skladiště). – První písemná zmínka o faře a kostele pochází z roku 1528. Kostel v roce 1817 vyhořel i s farou, školou a částí města. Při požáru kostela se propadla klenba a kněžiště a byli přitom usmrceni čtyři měšťané. Jeho následné opravy probíhaly až do roku 1837. Kostel byl až do roku 1914 pod patronátem olomouckého arcibiskupa. Interiér kostela byl bohatý na řezbářské práce. Poslední záznamy o kostelních zvonech jsou z roku 1940, kdy zde bylo 5 zvonů. Největší pocházel z roku 1936. Nejstarším byl menší zvon z roku 1862 odlitý zvonařským mistrem L.F.Stankem z Olomouce. Zvony, kterými byl kostel dříve osazen, jsou známy již od roku 1771. Roku 1950 byl kostel zabaven církvi a předán do užívání armádě. Armáda zničila vnitřní zařízení, kostel uvnitř přepažila dřevěným patrem a začala jej využívat jako sklad. Kvůli absenci jakékoli údržby byl v roce 2001 kostel již v havarijním stavu. Místní obyvatelé sepsali petici se žádostí o opravu kostela a zaslali ji ministru obrany. Armáda navrhla zbourat loď kostela a ponechat pouze věž, to ale občané zamítli. V roce 2002 Ministerstvo obrany ČR uvolnilo 3.000.000,- Kč na opravu střechy lodi. V říjnu 2002 byly práce zahájeny - postupně byly strženy krov a střecha lodi, opravena statika lodi, na koruně zdiva udělán betonový věnec a zbudován nový krov a střecha. Přístavky na pravé straně, které potřebovaly kromě nové střechy i částečně dozdít zdivo, byly ponechány bez opravy a po několika letech byly zbořeny. V roce 2004 došlo k předání kostela ze správy vojenské posádky do správy Újezdního úřadu. Dne 29.6.2005 byl kostel poprvé otevřen pro veřejnost od doby, kdy byl uzavřen do areálu kasáren. - Kostel je prohlášen kulturní památkou. - Pozemek s kostelem (pozemková parcela č. 633 v k.ú. Město Libavá), patří obci Město Libavá. - Na základě zákona č. 15/2015 Sb. byl pozemek s kostelem ke dni 1.1.2016 vypuštěn z vojenského újezdu Libavá a stal se součástí nově vzniklé obce Město Libavá.

Zdroj: Jindřich Machala: Kronika Libavska

WGS84 souřadnice objektu: 49.721521°N, 17.520354°E

Komentáře

  • Kateřina Skalíková napsal 29.01.2009 21:00

    Kronika Libavska, J.Machala: První písemná zmínka o faře a kostele pochází z r.1528. Farní kostel byl až do r.1914 pod patronátem olomouckého arcibiskupa. V r.1666 byl dokončen nový kostel, který v r.1817 vyhořel i s farou, školou a částí města. Při požáru kostela se propadla klenba a kněžiště a byli přitom usmrceni čtyři měšťané. Jeho následné opravy probíhaly až do r.1837. Interiér kostela byl bohatý na řezbářské práce. Poslední záznamy o kostelních zvonech jsou z r.1940, kdy zde bylo 5 zvonů. Největší pocházel z r.1936. Nejstarším byl menší zvon z r.1862 odlitý zvonařským mistrem L.F.Stankem z Olomouce. Zvony, kterými byl kostel dříve osazen, jsou známy již od r.1771. V r.2001 se kostel nachází v havarijním stavu. Armáda jej využívá jako sklad. Občané sepisují petici a zasílají ji ministrovi. Armáda navrhuje zbourat loď a ponechat věž, což je zamítnuto. V r.2002 byly uvolněny 3 mil. na opravu střechy. V říjnu 2002 byly práce zahájeny - stržena konstrukce střechy, betonován věnec a budován nový krov, střecha pokryta lepenkou. V r.2004 došlo k předání kostela ze správy posádky do správy Újezdního úřadu. Dne 29.6. 2005 byl poprvé otevřen kostel pro veřejnost od doby, kdy byl uzavřen do areálu kasáren.

  • Michal Valenčík napsal 31.01.2009 16:37

    Informace doplněny, děkuji.