14503 kaple Panny Marie Čenstochovské a sv. Huberta

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 258/1
Kód katastrálního území:
626147
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1831
Poloha:
na kopci v lese, SSZ od vsi

středně velká, cihlová, neomítaná, s malým sanktusníkem

Má novou střechu. Zavřená, zařízená. - Z obce k ní původně vedla křížová cesta (zničená). - Lesní kapli zasvěcenou Panně Marii Čenstochovské dal roku 1831 vybudovat komtur řádu maltézských rytířů Walter Freidrich, říšský hrabě von Stadion z Tannhausenu a z Warthausenu (1839 - 1870). Tato kaple se stala oblíbeným poutním místem, kam každým rokem putovali věřící z okolí. Ve svátek Narození Panny Marie (8. září) se tam vždy konalo kázání. - Řád maltézských rytířů sídlil na zámku v Dívčím Hradu od roku 1626 až do 2. světové války. Byl znám svou charitativní činnosti a významně podporoval kostel v Pitárném i místní obyvatelstvo. Za 1. světové války se jeho členové starali o zraněné vojáky. - Po vysídlení německého obyvatelstva po 2. světové vláce začala opuštěná kaple chátrat. Teprve po pádu železné opony (1989) sem začínají jezdit bývalí rodáci z Německa a usilují o nápravu. S jejich finančním přispěním provedl obecní úřad v Dívčím Hradu v letech 2000 – 2001 rekonstrukci kaple. Nové vysvěcení se konalo 29.7.1999. Po slavnostní mši „Za usmíření národů Evropy“ ve farním kostele Navštívení Panny Marie v Pitárném se vydalo procesí k lesní kapli v čele s historickým „Milostným obrazem Panny Marie Osoblažské“, ke kterému se modlívali jejich němečtí předkové. Promluvu u kaple měl krnovský děkan P. Ludvík Kus, rodák z Pitárného Bernard Gebhur a starostka Dagmar Válková. Nové vysvěcení patřilo nejen Panně Marii, ale i sv. Hubertovi, patronu myslivců. Zazněla fanfára na lesní rohy a členové mysliveckého spolku z Osoblahy vystřelili slavnostní salvu. Operní pěvkyně z Německa, paní Daniela Müller, zazpívala duchovní písně. Na závěr pronesl poděkování všem zúčastněným liptaňský farář P. Pavel Zachrla. - Pozemek s kaplí patří církvi (Suverénnímu řádu Maltézských rytířů - Českému velkopřevorství).

WGS84 souřadnice objektu: 50.25105°N, 17.63202°E

Komentáře

Žádné komentáře