14494 kostel Narození sv. Jana Křtitele

Opravené (známka 112) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 114
Kód katastrálního území:
776581, 992399, 990329
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
polovina 13. století, barokně přestavěn 1694 - 1696, věž přistavěna 1708
Poloha:
na náměstí

Má novou střechu, zčásti šindelovou a zčásti měděnou. Zdivo místy potřebuje trochu opravit nátěr. - Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem se zkosenými nárožími. Před západním průčelím je přistavěna hranolová věž s dřevěnou nástavbou zvonice a ochozem věžníka. K jižní straně lodi je připojena sakristie se dvěma oratořemi v patře. K severní straně lodi jsou přistavěny bývalá márnice a kaple sv. Štěpána, otevřená do lodi. Vnější stěny kostela jsou členěny štukovanými pilastry. V presbytáři je čtyřdílná kupolovitá klenba s dřevěnou lucernou. Triumfální oblouk je půlkruhový. Loď kostela je sklenuta valenou klenbou se stýkajícími se výsečemi s hřebínky. Kaple sv. Štěpána, oratoře a sakristie jsou sklenuty valenou klenbou s výsečemi. V podvěží je valená klenba se stýkajícími se výsečemi. Kruchta je zděná, nepodklenutá, s dřevěným zábradlím. Na stěnách lodi jsou malby ze 17. století. Vnitřní zařízení kostela tvoří portálový hlavní oltář z doby po roce 1750 s obrazem Křestu Krista se sochami apoštolů sv. Petra a Pavla po stranách. V nástavci oltáře je umístěn obraz Svaté Rodiny. Kazatelna s oválnými výplněmi s obrazy proroků z 2. poloviny 17. století. V kapli sv. Štěpána se nachází bohatě řezbářsky zdobený raně barokní portálový oltář sv. Štěpána z roku 1680. V lodi jsou umístěny barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského. Kolem kostela se rozkládal dnes již zrušený hřbitov. Před vchodem na bývalý hřbitov stojí barokní a novější sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana Křtitele a světce se dvěma anděly. - Počátkem 16. století vyzdoben freskami. V letech 1694 - 1696 byl kostel za hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu barokně přestavěn italským stavitelem Francescem Barellim. V roce 1708 byla ke kostelu přistavěna nová hranolová věž s charakteristickým dřevěným zakončením. - Pozemek s kostelem patří církvi; ta v letech 1993 - 2013 zorganizovala opravu kostela, na niž finančně přispěli i vyhnaní rodáci. V roce 2023 půjde na opravu omítky kupole v presbytáři kostela 500.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.174293°N, 13.254332°E

Komentáře

Žádné komentáře