kostel (Patokryje) →
14067 kaple sv. Jana Nepomuckého

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 23
Kód katastrálního území:
718301
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1741
Zbořeno:
1958
Poloha:
na návsi

se sanktusníkem

Místo, kde kaple stála, bylo upraveno na parčík. - Jednolodní obdélná barokní stavba s polygonálně zakončeným presbytářem měla ve východním průčelí pravoúhle zakončený vstup. Nad ním fasádu prolamovalo okno uzavřené stlačeným obloukem. Nad volutovým štítem vybíhala hranolová dřevěná vížka s lucernou a jehlancovou střechou s makovicí. Vnitřní prostor byl sklenut valenou klenbou s lunetami, ve východní části lodi byla dřevěná kruchta. Hlavní oltář pocházel z doby okolo roku 1700. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek, na němž kaple stála, patří církvi.

Zdroj: Ing. Eva Hladká - Oblastní muzeum Most

WGS84 souřadnice objektu: 50.49993°N, 13.705748°E

Komentáře

Žádné komentáře