14065 kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
zámecká kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4
Kód katastrálního území:
778681
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1892 - 18.3.1893 (posvěcení)
Zbořeno:
březen 1966
Poloha:
ve V části zámeckého parku

s věží

Jednolodní pozdně klasicistní stavba s neorománskými prvky. – Druhá vnučka zakladatele Nového zámku ve Velkém Březně, hraběnka Olga Chotková (27.6.1860 – 12.8.1934) byla od svého mládí velmi zbožná. Uvádí se, že tuze nelibě nesla, že ve Velkém Březně není (mimo malé domácí zámecké kaple v přízemí západního domku) žádný kostel, a velice stála o to, aby zde byl vystavěn. V době, kdy bylo kolem novorenesančně přestavěného Nového zámku plánováno rozšíření parku, přemluvila svého bratra Karla Marii Chotka, který byl majitelem panství, aby do plánů úprav parku zahrnul také výstavbu chybějícího svatostánku. Vážnost svého záměru podpořila tím, že prodala vlastní ekvipáž a výtěžek z prodeje věnovala na stavbu. Karel Maria souhlasil a tak mezi léty 1892 a 1893 vyrůstá na východním okraji zámeckého parku kaple podle návrhu drážďanského architekta Ernsta Fleischera. - Rozměry cca 25 x 10 m, vysoká cca 10 m, se sedlovou střechou a s vikýřovými okny. Mohutná hranolová věž měla v čele rosetové okno a nad ním vysoká okna završená obloukem. Nad trojúhelníkovými štíty věže se zvedala jehlancová dlátková střecha. Kaple pak sloužila hraběcí rodině i obyvatelům Velkého Března. Konaly se zde každodenní i mimořádné bohoslužby, ale také křty, biřmování, svatby apod. Během 1. světové války byl starý, Dolní velkobřezenský zámek přeměněn v lazaret, v němž se léčili zranění vojáci. Péči o jejich zdraví měla v lazaretu na starost sama paní hraběnka, manželka Karla Marii Chotka – Adelheide. K ruce měla pochopitelně několik zdravotních sester, mezi nimi svou dceru, Adu Chotkovou, neteř Olgu Nostitz-Rieneck a tehdejší majitelku Dolního zámku Zdeňku (Sidonii) Chotkovou, sestřenici Karla Marii. Po válce u kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova postaven skromný pomník připomínající jména vojáků z Velkého Března a okolí, kteří padli na frontách 1. světové války. Hraběnka Zdeňka Chotková se později stala jeptiškou, členkou Řádu Svatého srdce Ježíšova. Zámecký lazaret se po 1. světové válce mění v charitativní domov pro staré a nemocné lidi bez prostředků. Také Ada s Olgou se v roce 1922 stávají řádovými sestrami a v roce 1937 spolu zakládají vlastní řád, která je nazván Kongregace nejsvětější Eucharistie. Ada se stává jeho první představenou a přijímá nové řádové jméno Maria Annuntiata. Kongregace nejsvětější Eucharistie dostává ve 20. letech 20. století do vlastnictví starý zámek, v němž pečuje o potřebné lidi až do konce 2. světové války. Řádové sestry pečují také o zámeckou kapli. Po 2. světové válce jsou oba zámky zestátněny, z Nového se stává nejprve Politická škola, pak je v něm Záchytný dětský domov a v 60. letech 20. století jej do užívání dostává armáda. Dolní zámek je přejmenován; stává se z něj domov důchodců, nicméně řádové sestry v něm zůstávají a i nadále se starají nejen o své pacienty, ale i o kapli v zámeckém parku. V 50. letech 20. století byla kaple naposled opravena, prostředky na její opravdu se však hledají stále hůře. V polovině 60. let již zatéká do střechy a tehdejší majitel zámku nebyl schopen nalézt 30.000,- Kčs na její opravu. V srpnu 1965 tedy nechaly úřady kapli uzavřít a tehdejší majitel Krajské středisko státní památkové péče požádalo Ministerstvo kultury o vyjmutí stavby z památkové péče, protože údajně „nebylo schopno v dohledné době zajistit opravu“. 20.10.1965 upustilo Ministerstvo kultury od památkové ochrany a na jaře roku 1966 byla kaple zbourána. Paradoxem je, že sama demolice pak přišla na 300.000,- Kčs. - Pozemek s kaplí patří Národnímu památkovému ústavu.

Zdroj: Ing. Miloš Musil, kastelán státního zámku Velké Březno

WGS84 souřadnice objektu: 50.662317°N, 14.139891°E

Komentáře

Žádné komentáře