14050 kaple sv. Floriána

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 235/14
Kód katastrálního území:
799106, 799114, 918440
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
(18. století), 1928 - 1929
Poloha:
na návsi

s věží

Zůstaly jen obvodové zdi do výšky cca 0,3 m přímo u silnice naproti rybníčku. - Velká mešní kaple (cca 9 x 15,4 m) byla postavena v letech 1928 -1929 (stavitel Josef Bothe z Mimoně) asi 24 m JJV od původní dřevěné kaple sv. Floriána z 18. století. Původní kaple stála na souřadnicích 50.628720, 14.879343, po dostavbě nové kaple byla zbořena. Zařízení původní kaple pocházelo z darů. Poprsní dřevořezbu představující Nejsvětější Trojici spolu se sochami sv. Jana a Pavla a všechny další figurální dřevořezby darovala obec Olšina. Obrazy křížové cesty daroval rychtář Matyáš Schwarz, obraz sv. Floriána, dva prapory a socha Panny Marie byly uhrazeny z veřejné sbírky v roce 1862. Původní kaple byla známá tím, že se zde nacházel zvon přenesený z poustevny ve Zbynsku (odkoupil jej sedlák z č.p. 19). V roce 1870 tento starý zvon praskl. Náklady na úhradu nového zvonu, který odlil zvonař Eduard Pavel z České Lípy, byly opět pokryty sbírkou. Když v roce 1914 vypukla 1. světová válka, shromáždili se všichni rukující se svými rodinami a všemi obyvateli vsi před svojí kaplí k poslední pobožnosti před cestou do války. Na zomto místě si všichni slíbili, že až se z války vrátí domů, postaví zde na znamení díků novou zděnou kapli. I když se po válce všichni nevrátili, ostatní na znamení úcty k padlým tento slib splinili, byť pro množství různých potíží byla stavba zahájena až v roce 1928. Slavnostní vysvěcení nové kaple provedl v roce 1932 farář Bartoň za velké účasti místních i přespolních. - Původní dřevěná kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek, na němž kaple stála (pozemková parcela č. 235/14 v k.ú. Svébořice), patří Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. - Ves Olšina je zcela zbořena.

Zdroj: Osvald Hons: Zaniklé obce kolem Ralska

WGS84 souřadnice objektu: 50.628561°N, 14.879576°E

Komentáře

Žádné komentáře