14004 kostel sv. Alžběty

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1186/2
Kód katastrálního území:
604208
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1. polovina 14. století, upraven kolem 1600
Zbořeno:
1941 - 1942
Poloha:
na křižovatce Teplické a Pivovarské ulice

se sanktusníkem

Kostel byl jednolodní, obdélný, s pětiboce uzavřeným presbytářem. Vnější stěny byly členěny hranolovými opěráky a obdélnými, lomeně zaklenutými okny. Na venkovní zdi presbytáře se nacházel velký dřevěný kříž. Nad střechou lodi vystupovala štíhlá sanktusová věžička. Interiér lodi byl zaklenut valenou klenbou se štukovými žebry, presbytář síťovou klenbou. V západní části byla vestavěna renesanční tribuna nesená dvěma sloupy a podklenutá třemi poli křížové klenby. Hlavní oltář pocházel z přelomu 16. a 17. století. - Původně gotický špitální filiální kostel z 1. poloviny 14. století stál na dnešním Pivovarském náměstí. Byl postaven za městskými hradbami, přesný rok jeho založení není znám. Roku 1302 daroval Albert ze Žeberka tehdy nový špitál řádu německých rytířů. Hospodářským zázemím špitálu byly polnosti, louky, rybárna a dva mlýny, jeho provoz byl financován z daňových výnosů vsi Razice a z desátek z vinic na panství. Kostel byl upraven renesančně okolo roku 1600. Do roku 1640 zde byl řádový špitál řádu německých rytířů, poté byl špitál přeměněn na chudobinec a kostel začal být využíván jako hřbitovní. Špitál byl později nahrazen barokní budovou. V 19. století sloužil bývalý špitál jako skromný příbytek ve stáří pro ty, kteří byli dlouhá léta v knížecích službách. Kostel i se špitálem byly zbořeny v letech 1941 - 1942 při rozšiřování silnice. Renesanční oltářní obraz sv. Alžběty je uložen v teplickém muzeu. - Kostel stál na dvojici pozemků; oba (pozemkové parcely č. 1186/2 a 1727/49) patří městu Bílina.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.54979°N, 13.776191°E

Komentáře

Žádné komentáře