13983 evangelický kostel

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
evangelická
Parcela:
pozemková parcela č. 1055/6
Kód katastrálního území:
682039
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
19.10.1864 (základní kámen) - 21.10.1868 (vysvěcení)
Zbořeno:
29.5.1976
Poloha:
na náměstí Českých bratří

Pseudorománský evangelický kostel postavený dle projektu Gustava Sacherse a Ferdinanda Miksche. Architekti se při tvorbě projektu inspirovali kostelem sv. Ludvíka v německém Mnichově. - Základní kámen kostela byl položen dne 19.10.1864, slavnostní vysvěcení proběhlo dne 21.10.1868. - Jednolodní kostel měl 57 m vysokou věž s hodinami a třemi zvony. Stěny byly členěny vysokými okny, v západním průčelí byl hlavní portál. Trojlodní hala s víceúhelníkovým závěrem, dvoupatrové uspořádání ovlivněné svažitým terénem náměstí. Uvnitř kostela se nad hlavním vstupem nacházela varhanní tempora a po stranách bočních lodí byly umístěny galerie. Strop plochý, nesený litinovými sloupy. - Po odsunu Němců kostel převzala církev českobratrská evangelická. Pro nedostatek peněz sboru a církve kostel chátral, navzdory snahám o údržbu. Roku 1973 evangelická církev bezúplatně převedla kostel městu Liberec s výhledem, že v něm bude zřízena koncertní síň podle usnesení Okresního národního výboru (architekt Svatopluk Technik vypracoval na počátku 70. let 20. století dva projekty přestavby kostela na koncertní síň). Město Liberec však roku 1976 vydalo na kostel demoliční výměr a dne 29.5.1976 byl kostel odstřelen. Trosky kostela byly odstraněny během dvou dnů. - Kostel stál na trojici pozemků; všechny tři (pozemkové parcely č. 1055/6, 1055/1 a 1055/2) patří městu Liberec.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.766001°N, 15.061841°E

Komentáře

  • Vladimír Kraus napsal 29.05.2016 10:54

    Likvidace kostela http://liberec.idnes.cz/kostel-odstrel-demolice-cirkev-rekonstrukce-koncert-p0r-/liberec-zpravy.aspx?c=A160526_083848_liberec-zpravy_ddt

  • Michal Valenčík napsal 09.06.2016 20:47

    Děkuji za odkaz, doplnil jsem.