← kaplička (Fukov) kostel sv. Václava (Fukov) →
13942 kostel Nejsv. Trojice

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
poutní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 312
Kód katastrálního území:
780146
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1732 - 1733
Zbořeno:
16.1.1975
Poloha:
na Božím vrchu

Filiální poutní barokní kostel na Božím vrchu. - Centrální stavba obestavěná nižším okrouhlým ploše krytým ochozem s malou obdélnou kaplí v ose a širokou předsíní tvořící hlavní průčelí. Ústřední válec sklenutý nízkou kupolí s lucernou byl téměř v celé šíři otevřen do plochostropé předsíně, v níž byla dřevěná kruchta. Kostel měl čtyři věžičky, uvnitř byl hlavní a dva boční rokokové oltáře a vyřezávaná rokoková kazatelna; sochy v ochozu byly barokní. - V 60. letech se kulturní správa ONV snažila o zrušení památkové ochrany kostela; 12.4.1968 píše krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem na litoměřickou konzistoř o záměru sejmout památkovou ochranu a následně kostel demolovat. Rada ONV Děčín rozhodla dne 11.12.1970, že kostel už nadále nebude opravován, následně dne 10.4.1973 požádal ONV Děčín Ministerstvo kultury ČSR o sejmutí památkové ochrany (kostel měl v té době narušenou střešní konstrukci a zdevastovaný interiér, jinak byl v pořádku). Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem uspořádalo dne 20.6.1973 kontrolní prohlídku, jež konstatovala, že demolice kostela by byla nesrovnatelně dražší než jeho základní zajištění (nejnutnější obnova střešní konstrukce a zajištění otvorů) a doporučila, aby byl kostel pro svou hodnotu a výrazné uplatnění v krajině ponechán jako torzo. Ministerstvo kultury ČSR ale dne 16.11.1973 stanovilo podmínky pro sejmutí památkové ochrany a po vyhotovení příslušné dokumentace zrušilo dne 29.8.1974 památkovou ochranu kostela. Po vydání příslušných povolení byl kostel dne 16.1.1975 odstřelen. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi. - Ke kostelu vedla křížová cesta sestávající ze 14 zastavení, jedna z nejstarších v Čechách.

WGS84 souřadnice objektu: 50.668538°N, 14.287823°E

Komentáře

Žádné komentáře