13930 kaple Panny Marie Bolestné

Torzální (známka 500) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 48
Kód katastrálního území:
770680
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1871, na místě starší stavby
Zbořeno:
1986
Poloha:
na stráni jižně nad vsí

s věží

Obvodové zdivo je po celém obvodu obnoveno do výše 0,7 - 1 m. Upraveno je okolí kaple. - Na pahorku za vesnicí zvaném Hurberhügel stávala odedávna kaple. Po dlouhou dobu byla poutním místem pro bližší okolí. Roku 1871 byla zbourána a na jejím místě byla vystavěna značně větší kaple, která dostala název "Hurberkirche". Byla to jednoduchá, čtyřúhelníková stavba s původně strmou šindelovou střechou, která byla později (1924) nahrazena plechovou střechou. Obloukovitá okna kaple naznačovala novorománský stavební styl. Na severovýchodním rohu stála krátká robustní věž, v níž se pod její cibulovou střechou nacházely dva zvony. Vnitřní prostor kaple působil skromným dojmem. Podlaha byla z cihel, pouze v prostřední chodbě byly položeny kamenné desky. Na kůru, stojícím na dřevěných pilířích, stály varhany. Největší část vnitřního prostoru kaple zabíraly dvě řady dřevěných lavic. Ve značné výšce nad oltářním stolem se nacházela socha, představující Bolestnou Matku Boží, které byla kaple zasvěcena. Vpravo od hlavního oltáře byl umístěn postranní oltář, vlevo od hlavního oltáře se vcházelo do sakristie v prostoru věže. - Po vyhnání většiny německého obyvatelstva po roce 1945 začala stavba chátrat. Památková ochrana kaple byla zrušena dne 13.2.1980. V 80. letech se zřítila asi třetina profilu věže, kaple byla následně zbořena roku 1986. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Třemešné. - Obnovu části obvodového zdiva zorganizovala v letech 2013 - 2014 obec Třemešné s využitím dotace z Programu přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko.

WGS84 souřadnice objektu: 49.623992°N, 12.696637°E

Komentáře

Žádné komentáře