13902 kostel sv. Bartoloměje

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
780120
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1352, přestavěn 1705 - 1713
Zbořeno:
28.8.1975
Poloha:
ve vsi

Barokní kostel na mírném návrší na okraji obce byl jednolodní, s obdélnou, uprostřed rozšířenou lodí a pravoúhlým presbytářem. Rozměry 36 x 13,7 m, vysoký 15,85 m, věž vysoká 21,8 m. Zdivo bylo převážně lomové, v nárožích zpevněno většími kvádry. V ose chóru byla připojena masívní gotická hranolová věž završená nízkým jehlanem a po její straně drobná sakristie. Fasáda kostela byla členěna lizénovými rámci a nízkými, půlkruhově zaklenutými okny. Ve středních rizalitech lodi byla okna oválná. Západní průčelí bylo zvýrazněno prolamovanými nárožími a vyhloubeným středem, v jehož středu byl pravoúhlý portál a nad ním dva barokní erby, přesunuté později do lapidária Okresního muzea v Děčíně. Vnitřek lodi byl zaklenut neckovou klenbou s širokými výsečemi, v chóru byla valená klenba. Zařízení převážně barokní z 18. století. Celý areál kostela obklopovala kamenná hradba s barokní branou a kamennou márnicí. - V 60. letech 20. století se kulturní správa ONV snažila o zrušení památkové ochrany kostela, rada ONV Děčín rozhodla 11.12.1970, že kostel už nadále nebude opravován. V roce 1968 vydalo Krajské středisko památkové péče doporučení o zachování kostela jako významné součásti památkového fondu, přesto o dva roky později bylo vydáno nařízení znemožňující jakoukoliv investici do církevních staveb. To mělo za následek rychlé zchátrání a statické problémy většiny kostelů. V roce 1973 proběhlo místní šetření, při kterém byly zjištěny závažné poruchy kostela. Vnitřní zařízení bylo poničeno nebo rozkradeno, došlo ke zřícení části římsy, k propadu střešní krytiny a narušení krovů. Dne 10.4.1973 požádal ONV Děčín ministerstvo kultury ČSR o sejmutí památkové ochrany, ministerstvo zrušilo památkovou ochranu dne 29.8.1974. Přestože demolice kostela byla nákladnější než oprava nebo zafixování torza, trval ONV Děčín na odstranění stavby. Dne 12.2.1975 byl zrušen hřbitov kolem kostela, aby bylo možno kostel zbořit. Kostel byl odstřelen dne 28.8.1975 dopoledne, během září 1975 byly odklizeny všechny trosky. Spolu s kostelem byla zbořena i drobná sousední kaple. - Ze sousední fary je udělán penzion. - Dne 24.8.2013 byla sloužena poutní bohoslužba v místech bývalého kostela, při které byl požehnán základní kámen ke stavbě nového kostela sv. Bartoloměje. Mše sv. se zúčastnili také rodáci z Německa. Byl vystaven model zbořeného kostela. Po mši sv. proběhla bartolomějská pouť na návsi Rychnova. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech, Marcel Hrubý

WGS84 souřadnice objektu: 50.686548°N, 14.261944°E

Komentáře

  • Marcel Hrubý napsal 12.08.2013 21:47

    V sobotu 24. 8. 2013 v 9.30 hodin bude sloužena poutní bohoslužba v místech bývalého kostela při které bude požehnán základní kámen ke stavbě nového kostela sv. Bartoloměje. Mše sv. se zúčastní také rodáci z Německa. Bude vystaven model zbořeného kostela. Po mši sv. proběhne bartolomějská pouť na návsi Rychnova.

  • Michal Valenčík napsal 14.08.2013 21:55

    Informace doplněna, to je opravdu dobrá zpráva, děkuji.