13877 kostel Panny Marie Pomocné

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1854/1
Kód katastrálního území:
751189
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1904 - 28.9.1906
Zbořeno:
v 50. letech 20.století
Poloha:
ve vsi

se sanktusníkem

Místo kostela je upraveno a zbaveno trosek a náletové zeleně. Zdivo kostela nevystupuje nad úroveň původní podlahy. - Těsně za kostelem byla v letech 2015 - 2016 postavena nová kaple Panny Marie. Kapli nechal postavit majitel zdejšího penzionu Marek Hrůša, nová kaple byla posvěcena dne 25.6.2016. - Na návsi byla od roku 1798 dřevěná kaple Panny Marie Pomocné (přenesena sem tehdy ze zanikající Mosburské Huti), později rozšířená. Na jejím místě byl v letech 1904 - 1906 postaven pseudogotický kostel (vysvěcen dne 28.9.1906, stavitel Karel Petraschka z Chebu). - Kostel byl jednolodní, obdélný, s polygonálně uzavřeným presbytářem, s polovalbovou střechou a hranolovým sanktusníkem nad západním průčelím. Hlavní vstup v západním průčelí byl chráněn úzkou stříškou, loď i presbytář byly osvětleny hrotitě zaklenutými okny. Na severní straně přiléhala k presbytáři nízká sakristie. Zařízení bylo současné s výstavbou kostela (hlavní a postranní oltáře od sochaře Schinka z Českého Krumlova, varhany od varhaníka Schiffnera z Prahy-Smíchova). - Po roce 1948 byl kostel využíván jako stáj a skladiště, v 50. letech 20. století byl zbořen. - Pozemek, na němž kostel stál, patří městu Bělá nad Radbuzou. - Ves Pleš je téměř zbořena, zůstal jeden původní dům a tři novostavby.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 49.544581°N, 12.606372°E

Komentáře

Žádné komentáře