← kaple Panny Marie (Lužec) kaple Panny Marie (Malečov) →
13847 kaple Navštívení Panny Marie

Polozřícené (známka 455) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 150
Kód katastrálního území:
726796
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1858 - 1859
Zbořeno:
červen 1976 a červen 1977
Poloha:
JJZ od vsi, u silnice

s úzkou vížkou nad průčelím

Na místě lodi je velká hromada trosek (pískovcové kameny a cihly); zachován je levý přední roh do výšky asi 1,2 m. - Zděná loď je zbořena, presbytář vytesaný do skály stojí. Zdivo presbytáře je místy dozděno. -Při silnici na Neštěmice byla přistavena v letech 1858 – 1859 k poustevně z roku 1800, která zde byla vytesána v nepevném oligocenním pískovci na popud Erasma Röslera z Mojžíře (ve výklenku měla umístěnu sochu Panny Marie). Kaple byla vysvěcena v roce 1864, na oslavu Panny Marie Pomocné. Obdélná pseudorománská stavba byla vystavěna z příspěvků poutníků a místních obyvatel. Z darů dřevařů bylo koupeno vnitřní vybavení. Nad polokruhově završeným portálem s edikulou bylo v trojúhelníkovém štítě kruhové okno s rosetou, postranní zdvojená okna byla završena polokruhovými oblouky. Objekt byl zdoben obloučkovým vlysem, na průčelí představěny nárožní pilíře, které byly završeny hranolovými nástavci zmenšených věžiček. Zařízení bylo současné s výstavbou. Kaple byla opravena v roce 1885 nákladem 400 zlatých. – V roce 1976 byla rozebrána kamenná věž s okosenou jehlancovou střechou, vyčnívající 4 metry nad skalním masivem, byla odstřelena Janem Horváthem, střelmistrem závodu 01 Severočeské konstruktivy, Ústí nad Labem, v červnu 1976 a zbývající část byla zbořena v červnu 1977 stejným závodem. Zařízení ještě před zbořením zničili vojáci, kteří opravovali přilehlou silnici. – Dnes zde zůstal pouze skalní otvor původní poustevny – modlitebny. - Pozemek s kaplí patří obci Povrly.

Zdroj: Jiří Souček: Obrazová rukověť obcí a církevních staveb v okrese Ústí n

WGS84 souřadnice objektu: 50.690368°N, 14.113291°E

Komentáře

Žádné komentáře