13839 kostel sv. Jiří

Torzální (známka 500) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 33
Kód katastrálního území:
702889
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
do 1753, věž 1775
Zbořeno:
asi září 1979
Poloha:
ve vsi

Zbytky obvodového zdiva mimo část vlevo od věže jsou vykopány z trosek, opraveny a místy dozděny do výše 1 - 1,5 m, vpředu a vzadu až do výše 2,5 m. - Kostel stával ve středu této vsi, jejíž počátky sahají hluboko do středověku. Malá kaple, která později tvořila presbytář kostela, byla vystavěna v 1. polovině 17. století. V té době vlastnili statek Pelkhoferové z Moswengu. V roce 1753 dal majitel statku Franz Xaver Werner ke kapli přistavět kostelní loď. Věž s charakteristickou bání získal kostel v roce 1775. Dne 21.3.1786 zde byla zřízena lokalie, ode dne 28.9.1808 byl kostel povýšen na farní. Roku 1906 byl renovován. - Jednolodní, obdélný, s užším obdélným, trojboce uzavřeným presbytářem se čtvercovými sakristiemi po stranách (tzv. „bavorská“ a „česká“ sakristie). V průčelí hranolovitá věž s cibulovitou bání. Loď plochostropá, presbytář sklenut křížově s lunetami v závěru, podvěží sklenuto plackou. Varhany od Jana Mikuláše Gartnera z roku 1789 se podařilo zachránit; nyní jsou v Brně a čekají na rekonstrukci. - Ve dnech 15. a 16.4.1945 byl kostel mírně poškozen americkým dělostřelectvem při postupu fronty, po roce 1948 sloužil jako vojenská pistolová střelnice (vzdálenost ode dveří v průčelí na konec presbytáře byla přesně 25 m). V srpnu 1979 se o kostel zajímali památkáři z Prahy, velitel útvaru Pohraniční stráže plk. Liška popřel jeho existenci a hned následně nařídil jeho demolici spolu s dalšími stojícími domy ve vsi (demolici provedly ženijní jednotky). Trosky byly nahrnuty buldozerem do nedaleké rokle. - Pozemek, na němž kostel stál, patří obci Nemanice. - Před kostelem je obnoven podstavec s replikou sochy sv. Jana Nepomuckého. - Ves Lučina je zcela zbořena, trosky části domů jsou nově vykopány z trosek. Návštěvník si dnes může prohlédnout odkrytý presbytář s nově vyzděnou oltářní menzou, sakristií, část lodi a zbytky věže vystavěné v čele kostela. V nároží věže je zasazen základní kámen s letopočtem 1775. V dutině uprostřed kamene bylo nalezeno 7 mincí z doby panování Marie Terezie, které sem byly umístěny při založení věže. Výklenek nad bývalým oltářem obsahuje kopii obrazu grafenriedské Madony, který byl z opuštěného kostela zachráněn, a dnes je uložen v muzeu ve Waldmünchenu. - Z kostela se podařilo zachránit dva obrazy; obraz Krásné Panny Marie z Grafenriedu (grafenriedské Madony), který při svém vyhnání do Německa vzal s sebou poslední německý farář z Lučiny Josef Gerl a nyní je umístěn v muzeu ve Waldmünchenu, a obraz Panny Marie s dítětem, který nyní visí v kostele v Nemanicích. - Dne 28.4.2012 byly opravené pozůstatky kostela vysvěceny.

WGS84 souřadnice objektu: 49.433467°N, 12.681016°E

Komentáře

Žádné komentáře