zvonice (Lomazice) →
13835 kostel sv. Maří Magdaleny

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 298/1
Kód katastrálního území:
614491, 725048, 650765
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Postaveno:
poprvé zmíněn 1352, rozšířen 1592, přestavěn 1692
Zbořeno:
asi 1967
Poloha:
J od vsi

Farní, původně gotický kostel s hrobkou rytířů Strojetických. Barokně upravován roku 1692 nákladem Gustava Adolfa z Warensbachu. V roce 1772 uděřil do kostela blesk a musela být obnovena střecha. - Jednoduchá barokní stavba, s obdélnou lodí a odsazeným pravoúhlým presbytářem. K jeho severní stěně přiléhala obdélná sakristie a k jižní stěně kaple. Fasády byly nečleněné, prolomené třemi čtvercovými, segmentově zaklenutými okny. Západní průčelí bylo zvýrazněno lizénovými rámy, nad římsou stejně členěným obdélným nástavcem a završeno trojúhelníkovým štítem s kuželkami po stranách a malým křížem ve vrcholu. V ose průčelí byl pravoúhlý portál s rozeklaným nadpražím a erbem v kartuši. Areál se hřbitovem byl obklopen kamennou hradbou s bránou datovanou 1776. Vedle brány stála zvonice s bedněným patrem z konce 17. století. Oltář z konce 17. století, mobiliář pocházel z 2. poloviny 17. a z 18. století. . - V roce 1964 se obec ocitla v zátopovém pásmu přehrady Nechranice a dne 30.11.1964 byl kostel zbaven památkové ochrany. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Povodí Ohře, s.p. z Chomutova. - Ves Lomazice byla zcela zbořena a zatopena Nechranickou přehradou.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.35067°N, 13.364038°E

Komentáře

Žádné komentáře