13796 kaple sv. Šebestiána

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 2441/2
Kód katastrálního území:
650919
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
(1441), 1717
Zbořeno:
únor 1967
Poloha:
ve vísce

Chebská městská rada nechala roku 1441 postavit v Chorobinci (Siechenhaus) chudobinec. Za třicetileté války byl celý komplex zničen Švédy a brzy poté obnoven. V roce 1678 zde byla pro potřebu místních obyvatel vysvěcena kaple římského mučedníka 4. století sv. Šebestiána. Roku 1717 byl celý areál včetně kaple přestavěn. U kaple obdélného půdorysu byl založen hřbitov, užívaný až do roku 1906. Po přestěhování obyvatel chorobince do nedalekého internátu a poté do objektu v Dragounské ulici byly staré budovy ležící vlevo u zrušené silnice za železničním podjezdem do Horního Pelhřimova s naproti vystavěnou kaplí sv. Šebestiána ponechány svému osudu. - Kaple byla jednoduchá obdélná stavba s nečleněnými stěnami, osvětlená na každé straně nízkým půlkruhovým oknem. Západnímu průčelí dominoval prolamovaný štít a pravoúhlý portál se segmentovou supraportou nad obdélným okénkem. - Kaple byla zbořena v únoru 1967. - Přes přední část zbořené kaple vede silnice. - Pozemek, na němž kaple stála, patří Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.079098°N, 12.340926°E

Komentáře

Žádné komentáře