13774 kostel sv. Anny

Zaniklé (známka 600) zděné kostely

Druh stavby:
kostel
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 660/1
Kód katastrálního území:
636339
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
těžba
Postaveno:
(1766), 7.5.1905 (základní kámen) - 26.7.1906 (vysvěcení)
Zbořeno:
16.12.1951
Poloha:
na J okraji města

Původní barokní kapli sv. Anny nechal postavit na své náklady majitel panství Julius Jindřich z Písnice roku 1766 jako střídmou centrální stavbu na osmibokém půdorysu o průměru 8 metrů a dvěma přístavky; střecha byla ukončena sanktusníkem. Dne 28.3.1786 byla dosavadní filiální kaple povýšena na lokálii. Následně získala barokní mobiliář z kaple sv. Jáchyma a sv. Anny v Krajkové, jež byla zrušena v rámci josefínských reforem. Pro špatný stav (dokonce do ní pršelo) a malou kapacitu byla kaple roku 1905 zbořena (poslední mše se konala dne 9.3.1905). - Sbírka na nový kostel se uskutečnila v letech 1902 - 1905; základní kámen byl položen dne 7.5.1905, kolaudace proběhla na začátku prosince téhož roku a dne 10.12.1905 se v novém svatostánku konala první mše. Vysvěcen byl dne 26.7.1906. Autorem stavby byla projektová kancelář pražského architekta Matěje Blechy, samotnou stavbu řídil sokolovský stavitel Emil Lifka. - Kostel byl postaven ve stylu moderny s románskými i secesními prvky. Jednolodní, orientovaný, s obdélnou lodí a drobným, odsazeným, půlkruhově uzavřeným presbytářem. K jižní stěně přiléhala obdélná sakristie. V ose západního průčelí byla vystavěna vysoká hranolová věž se schodišťovým přístavkem v koutě mezi lodí a věží. V kostele byly původně varhany z roku 1854, přemístěné sem z kostela sv. Michala v Oloví. Roku 1908 byly pro kostel pořízeny nové varhany od Jindřicha Schiffnera se dvěma manuály a 13 registry; před demolicí kostela byly odvezeny a roku 1954 umístěny do kaple sv. Anny v Chlumu Svaté Maří, odkud byly roku 1960 přestěhovány Miroslavem Hegerem do kostela sv. Šebestiána v Archlebově, kde jsou dodnes. Ostatní zařízení kostela pocházelo částečně z původní kaple, část byla nově vyrobena. Kostel byl kompletně opraven roku 1934. - Kostel byl spolu s farou odstřelen dne 16.12.1951. - Pozemek, na němž kostel stál, patří firmě Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. ze Sokolova. - Většina města byla zbořena a území vytěženo, zachována je jen severozápadní část původního města kolem hřbitova, jinak jsou zde většinou sídliště z 50. a 60. let 20. století.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.175865°N, 12.560166°E

Komentáře

  • Václav Marek napsal 11.06.2018 13:32

    Varhany Jindřicha Schiffnera s 2. manuály a 13 registry z roku 1908 byly roku 1954 přestěhovány do kaple sv.Anny v Chlumu Svaté Máří , odkud byly přestěhovány roku 1960 Miroslavem Hegerem do kostela sv.Šebestiána v Archlebově, kde jsou dodnes.

  • Michal Valenčík napsal 20.06.2018 19:48

    Informace doplněny, děkuji.

  • Václav Marek napsal 21.06.2018 11:26

    Máte pravdu, varhany byly někde uskladněny 3 roky, a pak je teprve postavili do té kaple sv.Anny. Díky za upřesnění.