13766 kaple sv. Jana Nepomuckého

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 60
Kód katastrálního území:
632813
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1722, posvěcena 1729
Zbořeno:
1980
Poloha:
na výrazném vrchu S od vsi

Kaple stála na dominantním místě; dnes je zde jen prázdný plácek před betonovým jevištěm (sloužilo při poutích). - Barokní poutní kaple byla obdélná, s věží v průčelí na jižní straně, se dvěma pravoúhlými obdélnými sakristiemi po stranách presbytáře (ten byl ukončen apsidou). Stěny byly ploché, prolomené obdélnými okny. V rizalitu, předstupujícím před průčelí, se nacházel obdélný portál, nad ním byl půlkruhový balkón a vysoké, půlkruhově zaklenuté okno. Interiér byl plochostropý, v západní části byla vestavěna zděná kruchta podklenutá plackovými klenbami. Kaple měla cenný barokní interiér. Hlavní oltář sv. Jana Nepomuckého pocházel z roku 1723, dále se zde nacházely postranní oltáře sv. Anny a Panny Marie a další vybavení. - V době květů se zde konaly oblíbené poutě. Popud ke stavbě zobrazuje asi výjev na obraze, kde dítě, které vypadlo z okna, zadržel rukou sv. Jan Nepomucký. Byla to patrně skutečná událost a otcem dítěte byl Václav Vojtěch z Klebelsberga, držitel Dolních Třebívlic. Již od roku 1710 se zabýval myšlenkou postavit tuto kapli, pro niž si pak dal v Praze zhotovit plány. Velkou zásluhu na rozvoji a údržbě kostela měla hraběnka Ulrika von Levetzow (1804 - 1899). Po její smrti však kaple začala chátrat a několikrát byla vykradena. V kapli visely dva zvony (z let 1681 a 1773), které ale byly roku 1916 zrekvírovány pro válečné účely. V roce 1935 byla kaple uzavřena a vnitřní zařízení bylo odvezeno. - Koncem 70. let 20. století měla kaple poškozenou střechu a byla i popraskaná kvůli sesuvu půdy. Okresní národní výbor v Litoměřicích slíbil na opravu 3 mil. Kč, na Slovensku byla sehnána firma, která měla kapli opravit, ale když kapli oplotili jako stavbu, zařídila komunistka z Chrášťan na Okresním národním výboru v Litoměřicích, že byl vydán zákaz opravy, firma poslána zpět na Slovensko a byla nařízena demolice kaple. Vyčleněné prostředky byly použity na jiné účely. Ministerstvo kultury ČSR zrušilo dne 11.1.1980 památkovou ochranu kaple, která pak byla ještě roku 1980 zbořena. Suť ze zbořené kaple byla odvezena do děr po těžbě granátů u Podsedic. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obcí Třebívlice; v červenci 2001 byl ustaven "Nadační fond pro obnovu kaple svatého Jana Nepomuckého v Dřemčicích", který usiluje o obnovu kaple na původním místě podle původní dokumentace.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech, paní Pazderová

WGS84 souřadnice objektu: 50.476192°N, 13.911164°E

Komentáře

Žádné komentáře