13702 kaple

Torzální (známka 500) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 118
Kód katastrálního území:
641804
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
2. polovina 19. století
Zbořeno:
pobořena v 70. letech 20. století
Poloha:
v JZ části vsi, u bývalého Toberova mlýna

Zčásti zbořená. Zůstalo jen obvodové zdivo (cca 3 x 4 m) s pravděpodobně trojbokým závěrem do výše: levý přední roh cca 1,2 m, pravý přední roh cca 0,6 m, v zadní části je zdivo zasypáno troskami. - Nazývána Pfaffkapelle nebo Toberkapelle. - Postavena ve 2. polovině 19. století rodinou mlynáře Pfaffa na jejich pozemku. - Ještě v polovině 50. let byl uvnitř obraz Panny Marie a dřevěné klekátko, ale někdy v 70. letech byla kaple částečně zbořena. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek s kaplí je v soukromém vlastnictví (Milan Bučko z Teplé).

Zdroj: Jiří Crkal

WGS84 souřadnice objektu: 50.490968°N, 13.256842°E

Komentáře

Žádné komentáře