← kaple (Návary) kaple (Oldřichovice) →
13270 kaple (Flurlkapelle)

Polozřícené (známka 445) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 40/1
Kód katastrálního území:
702633
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
19. století
Poloha:
jižněji položená z dvojice kaplí ve vsi

se sanktusníkem

Bez střechy a krovů, klenba drží (je v ní díra). Z klenby vyrůstá smrk. Obdélné zdivo většinou zachováno do původní výše (cca 2 m vpředu; je ve svahu), kromě levého zadního rohu, kde je zdivo zřícené. Poškozeno je zdivo zadní stěny a nad vchodem je propadlý oblouk. Fasáda zničena. Bez dveří, uvnitř trosky oblouku nad vchodem. - Kaple se nazývala Flurlova kaple (Flurlkapelle) či Ratznerova kaple (Ratznerkapelle) či Lesní kaple (Waldkapelle). - Kapli postavil sedlák Wenzel Pöhlmann někdy v 1. polovině 19. století. V roce 1878 byla kaple zapsána do pozemkových knih; tehdy stála na pozemku Davida Pöhlmanna zvaného Flurl, vlastníkem samotné kaple byla obec Oldřichov. V roce 1933 už byla notně zchátralá, v roce 1934 byla nově opravena, přičemž dřevo na nový krov věnoval zdarma sedlák David Pöhlmann. - Obdélná kaple o rozměrech 3,1 x 3,7 m s rovným závěrem byla původně krytá sedlovou střechou s hranolovou zvoničkou se stanovou stříškou. Vstupní průčelí kaple s obdélným, polokruhově zakončeným vchodem bývalo završeno trojúhelníkovým štítem, odděleným římsou. Kaple byla bez oken a vnější stěny bývaly hladké, bez členění. Uvnitř je kaple sklenuta valeně. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek s kaplí patří Lesům ČR, s.p.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.332211°N, 12.763967°E

Komentáře

Žádné komentáře