12665 kaple sv. Jana

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 4696/1
Kód katastrálního území:
621382
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1722, 1751 renovována
Zbořeno:
70. léta 20. století
Poloha:
v Z části Svárovské ulice

Kaple byla obdélná s trojúhelníkovými štíty nad oběma průčelími a nízkou sedlovou střechou. Vchod v průčelí byl zakončen pravoúhle, po obou stranách vchodu a ve štítu nad průčelím byly malé niky. Kaple byla bez oken. - Kaple byla postavena v roce 1722 katem Johannem Friedrichem Woßelem a jeho první ženou Susannou. Proto byla též nazývána Katovská kaple. - V kapli byla soška sv. Jana a nedaleký plácek se proto jmenoval Johannesplatz. - V roce 1751 byla obnovena posledním českolipským katem Franzem Friedrichem Nesselem a jeho ženou Veronikou. V roce 1926 byla kaple posunuta cca o 10 m jihovýchodním směrem na kraj ulice (původně stála na souřadnicích 50.677852, 14.538287). - Kaple byla zbořena v 70. letech 20. století při stavbě panelového sídliště. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1843. - Kaple stála na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 4696/1) je v soukromém vlastnictví (desítky spoluvlastníků), druhý (pozemková parcela č. 4673/1) patří městu Česká Lípa.

Zdroj: Jiří Kratochvíl

WGS84 souřadnice objektu: 50.677774°N, 14.538369°E

Komentáře

Žádné komentáře