12389 kaple křížové cesty "Ježíš se loučí s Marií"

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple křížové cesty
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 771/1
Kód katastrálního území:
651079
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vodní nádrž
Poloha:
zastavení č. 1 křížové cesty k Loretě ve Starém Hrozňatově, JV od vsi, SSV od Červeného mlýna při řece Odravě

Byla to polootevřená kaple, uvnitř byl obraz Panny Marie a Ježíše v životní velikosti. Zastavení znázorňovalo výjev "Ježíš se loučí s Marií" v životní velikosti. Šlo o jedinou kapli křížové cesty, v níž nebylo téma znázorněno plastikou, ale obrazem. - Kaple stála SSV od Červeného mlýna na břehu Odravy, spolu s ním byla zatopena přehradou Jesenice. - Současně s budováním loretánské chýše jako napodobeniny místa zvěstování a života Svaté rodiny začali chebští jezuité budovat podle jeruzalémského vzoru velkou křížovou cestu na připomínku utrpení Ježíše Krista. V letech 1664 - 1689 vzniklo v členité krajině kolem Starého Hrozňatova celkem 29 zastavení, umístěných ve 23 objektech. Křížová cesta začínala kaplí Loučení v Podhradě u bývalého Červeného mlýna (dnes se toto místo nachází pod hladinou Jesenické přehrady), postupovala cestou směrem na Kozly, pak lesem zvaným Olivová hora kolem rybníka k Mohelenskému potoku (nazvanému zde potok Cedron), dále po hřbetu nad potokem kolem centrální kaple Poslední večeře Páně k domu Piláta se 6 zastaveními (stával za budovou bývalé roty Pohraniční stráže), pak poutníci sešli úvozovou cestou do vsi, pod bránou jeruzalémskou se vydali směrem na loretánský kopec, na jehož vrcholu byla vztyčena kaple sv. Kříže (Kalvárie) a poslední zastavení Boží hrob se choulí opodál na okraji lesa. V kaplích se nacházelo ještě počátkem 20. století celkem 127 vesměs dřevěných soch znázorňujících strhující biblický příběh, do dnešní doby se dochovaly v muzejním depozitáři pouze některé z nich. Sochy v otevřených výklenkových kaplích chránilo dřevěné oplocení. U Božího hrobu se nacházel soubor kamenných plastik velikonočního cyklu, který je dnes umístěn v meditační zahradě u Lorety, vzniklé z bývalého hřbitova. - Po roce 1948 se loretánská kaple s velkou křížovou cestou ocitla v pohraničnm pásmu a zpustla. Díky rodákovi z Nového Hrozňatova Ing. Antonu Hartovi (po vyhnání žijícím ve Waldsassenu) se podařilo Loretu s částí závěrečných zastavení křížové cesty počátkem 90. let 20. století obnovit. Spolek Maria Loreto z Chebu s Klubem českých turistů vyznačili trasu velké křížové cesty v délce čtyři kilometry. - Nadační fond Historický Cheb do budoucna plánuje obnovu křížové cesty; jednotlivých zastavení a cesty mezi nimi. Nejprve je třeba dořešit majetkoprávní záležitosti, protože některá zastavení jsou na soukromých pozemcích. Finanční prostředky (cca 45 mil. Kč) chtějí získat ve spolupráci s bavorským Waldsassenem z fondů EU. Podle plánů by obnovené první zastavení křížové cesty mělo být nově postaveno u silnice Podhrad - Kozly. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě Povodí Ohře, s.p.

WGS84 souřadnice objektu: 50.048693°N, 12.400125°E

Komentáře

Žádné komentáře