12063 kaple křížové cesty "Ježíš je veden bránou na Golgotu"

Zaniklé (známka 600) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 1480/1
Kód katastrálního území:
755028
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1664 - 1689
Poloha:
zastavení č. 22 křížové cesty k Loretě ve Starém Hrozňatově, ve V části vsi vedle hřiště

Kaple měla tvar brány nad cestou, protože zastavení znázorňovalo výjev "Ježíš je veden bránou na Golgotu". - Stála při cestě mezi domy a fotbalovým hřištěm na bývalé stavební parcele č. 12. - Současně s budováním loretánské chýše jako napodobeniny místa zvěstování a života Svaté rodiny začali chebští jezuité budovat podle jeruzalémského vzoru velkou křížovou cestu na připomínku utrpení Ježíše Krista. V letech 1664 - 1689 vzniklo v členité krajině kolem Starého Hrozňatova celkem 29 zastavení, umístěných ve 23 objektech. - Tato „Velká křížová cesta“ začínala kaplí Loučení s Matkou (1. zastavení) v Podhradě u bývalého Červeného mlýna. Podle zpráv evangelií Ježíš ovšem přišel na slavnost paschy do Jeruzaléma a slavil zde se svými učedníky velikonoční večeři. V loretánské křížové vestě byl proto Starý Hrozňatov místem, které mělo připomínat Jeruzalém. Proto si poutníci nejprve připomněli scénu „Poslední večeře“ v kruhové kapli (Oktogon) ve Starém Hrozňatově (označené jako 9. zastavení křížové cesty) a odtud se museli vrátit zpět ke 2. zastavení na Olivové hoře. Pak se kolem rybníka vydali zpět k Mohelenskému potoku („potok Cedron“), dále po hřbetu nad potokem znovu kolem kaple Poslední večeře Páně k „Pilátovu domu“ se šesti zastaveními (11. – 16. zastavení). Pak poutníci sešli do vsi, pod „Bránou Jeruzalémskou“ se vydali směrem na loretánský kopec, na jehož vrcholu byla vztyčena kaple sv. Kříže („Kalvárie“); poslední zastavení „Boží hrob“ stojí opodál. - V kaplích se nacházelo ještě počátkem 20. století celkem 127 vesměs dřevěných soch znázorňujících strhující biblický příběh, do dnešní doby se dochovaly v muzejním depozitáři pouze některé z nich. Sochy v otevřených výklenkových kaplích chránilo dřevěné oplocení. U Božího hrobu se nacházel soubor kamenných plastik velikonočního cyklu, který je dnes umístěn v meditační zahradě u Lorety, vzniklé z bývalého hřbitova. - Nadační fond Historický Cheb do budoucna plánuje obnovu křížové cesty; jednotlivých zastavení a cesty mezi nimi. Nejprve je třeba dořešit majetkoprávní záležitosti, protože některá zastavení jsou na soukromých pozemcích. Finanční prostředky (cca 45 mil. Kč) chtějí získat ve spolupráci s bavorským Waldsassenem z fondů EU. - Podle plánů by obnovené zastavení mělo mít nové stanoviště na křižovatce tvaru Y. - Kaple stála na dvojici pozemků; jeden (pozemková parcela č. 1480/1) patří městu Cheb, druhý (pozemková parcela č. 129/2) patří spolku TJ Hrozňatov ze Starého Hrozňatova.

WGS84 souřadnice objektu: 50.023903°N, 12.394225°E

Komentáře

Žádné komentáře