11707 kaple sv. Jana a Pavla (?)

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 324/7
Kód katastrálního území:
685071
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1. polovina 19. století
Zbořeno:
asi 1974
Poloha:
uprostřed návsi, na břehu říčky Srpiny

středně velká, se sanktusníkem

Kaple stála u potoka pod lípou vedle staré silnice. - Kaple byla obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Trojúhelníkový štít nad průčelím byl lemován zubořezem. Průčelí dále zdobil polokruhově ukončený portál lemovaný pilastry, spojenými vodorovně římsou. Fasádu na bocích kaple prolamovala okna ukončená stlačeným obloukem. Nad závěrem kaple byla na sedlové střeše osazena polygonální vížka s jehlancovou střechou a makovicí. Vnější rozměry kaple byly 4,8 x 6,3 m, výška bez sanktusníku cca 5 m, vnitřní rozměry kaple byly 3,8 x 5,3 m. Uvnitř byl obraz sv. Jana a Pavla. Původní zvon z kaple byl zrekvírován armádou v průběhu 1. světové války. V roce 1919 byl nahrazen zvonem novým, který odlila firma Herold z Chomutova. Na zvonu byl nápis GEMEINDE NEMELKAU 1919. Na zvon až téměř do demolice kaple zvonila vždy v 18.00 hod. paní Krejčová tzv. klekání. Zvon přežil i likvidaci kaple a je zachován dodnes. - O likvidaci kaple rozhodlla dne 6.11.1973 rada Místního národního výboru v Lišnici. V usnesení se píše: "Rada MNV rohodla kapličku v Nemilkově odstranit, a to na základě ohrožení občanů úrazem, neb se jedná o velmi špatný stav této kapličky. Na tomto místě zajistit vysázení tohoto prostoru stromky a okrasnými keři.". Samotná likvidace proběhla patrně v roce 1974 tak, že bylo oběma okny protaženo lano a kaple byla stržena traktorem. - Skupina místních obyvatel v čele s panem Dráždilem usiluje o obnovu kaple v původní podobě; v březnu 2017 vykopali zachované základy a podlahu kaple. Protože je současný terén asi o 1 m výše, udělali na jaře 2017 na místě původních základů základy nové, sahající až do výše současného terénu. Zároveň vykopali dlaždice z původní podlahy kaple, aby je mohli použít na pokrytí části podlahy nové kaple. Záměr obnovit kapli podpořilo na svém zasedání dne 13.2.2017 i zastupitelstvo obce Lišnice; prvním krokem bylo provedení změny v územním plánu, aby se v prostoru bývalé kaple vůbec mohlo stavět; změna územního plánu vstoupila v platnost v listopadu 2021. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Lišnice; v roce 2022 chce obec Lišnice využít prostředky z Euroregionu Krušnohoří na zahájení přípravných prací na obnovu kaple a poté ji postupně obnovit.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, Mgr. Martin Dráždil

WGS84 souřadnice objektu: 50.45515°N, 13.620421°E

Komentáře

Žádné komentáře