11707 kaple sv. Jana a Pavla

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 324/7
Kód katastrálního území:
685071
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1. polovina 19. století
Zbořeno:
asi 1974
Poloha:
uprostřed návsi, na břehu říčky Srpiny

středně velká, se sanktusníkem

Obnoveny jsou základy kaple. - Kaple stála u potoka pod lípou vedle staré silnice. - Byla obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Trojúhelníkový štít nad průčelím byl lemován zubořezem. Průčelí dále zdobil polokruhově ukončený portál lemovaný pilastry, spojenými vodorovně římsou. Fasádu na bocích kaple prolamovala okna ukončená stlačeným obloukem. Nad závěrem kaple byla na sedlové střeše osazena polygonální vížka s jehlancovou střechou, makovicí a křížem. Rozměry kaple byly 4,3 x 5,8 m, výška bez sanktusníku 6 m. Uvnitř byl obraz sv. Jana a Pavla. Původní zvon z kaple byl zrekvírován armádou v průběhu 1. světové války. V roce 1919 byl nahrazen zvonem novým, který odlila firma Herold z Chomutova. Na zvonu byl nápis GEMEINDE NEMELKAU 1919. Na zvon až téměř do demolice kaple zvonila vždy v 18.00 hod. paní Krejčová tzv. klekání. Zvon přežil i likvidaci kaple a je zachován dodnes. - O likvidaci kaple rozhodlla dne 6.11.1973 rada Místního národního výboru v Lišnici. V usnesení se píše: "Rada MNV rohodla kapličku v Nemilkově odstranit, a to na základě ohrožení občanů úrazem, neb se jedná o velmi špatný stav této kapličky. Na tomto místě zajistit vysázení tohoto prostoru stromky a okrasnými keři.". Samotná likvidace proběhla patrně v roce 1974 tak, že bylo oběma okny protaženo lano a kaple byla stržena traktorem. Sutiny zdiva byly odstraněny a základy a podlaha kaple zavezeny hlínou. Z kaple se podařilo zachránit pouze zvon. - Skupina místních obyvatel v čele s pány Zdeňkem Dráždilem a Oldřichem Hájkem st. oslovila v roce 2016 vedení obce Líšnice s myšlenkou obnovy kaple. Obec následně svým usnesením č. 12/9/2016 deklarovala zájem na obnově kaple spolupracovat. Nejprve bylo nutno změnit územní plán obce, aby bylo možno na původním místě vůbec kapli postavit; patřičná změna územního plánu vstoupila v platnost v listopadu 2021. V mezidobí nemilkovští v březnu 2017 vykopali z navážky zachované základy a podlahu kaple. Protože je současný terén asi o 1 m výše, udělali na jaře 2017 na místě původních základů základy nové, sahající až do výše současného terénu. Zároveň vykopali dlaždice z původní podlahy kaple, aby je mohli použít na pokrytí části podlahy nové kaple. Následně byla za finanční podpory pánů Martina a Davida Dráždilových zpracována projektová dokumentace pro obnovu kaple, kterou vyhotovila projekční kancelář Ing. arch. Jana Soukupa z Plzně. Dne 15.9.2022 vydal magistrát města Most stavební povolení pro obnovu kaple platné do 31.12.2024. Obec Líšnice proto svým usnesením ze dne 20.2.2023 požádala o povolení uspořádat veřejnou sbírku na obnovu kaple; krajský úřad Ústeckého kraje dne 17.4.2023 pořádání sbírky povolil. Ve veřejné sbírce bylo dosud vybráno asi 350.000,- Kč, obec Líšnice usnesením svého zastupitelstva z 25.3.2004 přidala dalších 150.000,- Kč; za tyto prostředky by měla být během léta 2024 postavena hrubá stavba kaple včetně omítek, bez krovu a střechy. Na ty by se mělo dostat v roce 2025. - Původní kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Lišnice. Příspěvek na obnovu kaple je možno poslat na transparentní účet č. 131-339950267/0100.

Zdroj: Ing. Eva Hladká, Mgr. Martin Dráždil

WGS84 souřadnice objektu: 50.45515°N, 13.620421°E

Komentáře

Žádné komentáře