11692 kaple sv. Anny

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 163/1
Kód katastrálního území:
699748, 669342
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
19. století
Zbořeno:
okolo 1944
Poloha:
uprostřed návsi

klasicistní

Kapli obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem zdobily na průčelí pilastry, nad pravoúhlým portálem se zvedal trojúhelný štít, po stranách a na vrcholu ukončený obelisky. Uprostřed střechy se zdvíhala poměrně masivní polygonální zvonička s lucernou a cibulovou střechou s makovicí. - Část vsi s kaplí zanikla koncem 2. světové války jako jedno z prvních sídel na Mostecku v důsledku postupující těžby dolu Richard. Zbytek vsi byl zlikvidován v roce 1959 těžbou Dolů Ležáky Most. Na katastru vsi byla zřízena Střimická výsypka, která byla následně rekultivována. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1842. - Pozemek, na němž kaple stála, patří firmě Palivový kombinát Ústí, s.p. z Hrbovic.

Zdroj: Ing. Eva Hladká - Oblastní muzeum Most

WGS84 souřadnice objektu: 50.531594°N, 13.666229°E

Komentáře

Žádné komentáře