11359 kaple

Polozřícené (známka 445) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 42
Kód katastrálního území:
702889
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
30. léta 19. století
Poloha:
S od kostela, uprostřed hřbitova

se sanktusníkem

Má novou střechu, sanktusník měděnou. Nově je vyzděna zadní stěna kaple a malé části bočních stěn zezadu do výše cca 2,5 m, zbytek zdiva sahá do výše cca 1 m a je nahrazen dřevěnou konstrukcí. Zachována je původní cihlová podlaha. - Kaple byla obdélná, s trojúhelníkovými štíty nad oběma průčelími a sedlovou střechou se sanktusníkem. Vchod v průčelí byl zakončen pravoúhle, po stranách kaple bylo po jenom polokruhově zakončeném okně. - Poblíž kaple donedávna ležela plechová střecha původního sanktusníku. - Kaple byla postavena ve 30. letech 19. století u zadní stěny původního hřbitova (v letech 1913 - 1914 byl rozšířen i za kapli) jako pohřební kaple rodiny Voithovy, majitelů zdejšího statku. Jako první do ní byla pohřbena dne 5.9.1834 majitelka statku, baronka Maria Theresia Johanna Nepomucena Voithová, rozená Müllerová. Později byli do kaple pohřbeni ještě Maximiliane Müllerová, rozená říšská hraběnka von Überlacker, a polesný. - Výtah z pamětní knihy obce Grafenried (kázání důstojného pana faráře Michaela Ringa při příležitosti znovuvysvěcení hřbitova dne 13.5.1919: „Bývalá panská pohřební kaple, postavená svobodným pánem Voithem z Voithenbergu, slouží jako márnice. Je zde pochována Voithova manželka Maria Theresia, roz. von Müller, její matka Maximiliane von Müller, roz. říšská hraběnka von Überlacker, a polesný.“ - Kaple byla zcela zbořena v 50. letech 20. století při likvidaci celé vsi; zůstaly jen základy. - Kaple je zakreslena již na mapě Stabilního katastru z roku 1838. - Pozemek, na němž kaple stála, patří obci Nemanice. Částečnou obnovu kaple provedli dobrovolníci v letech 2018 - 2020.

WGS84 souřadnice objektu: 49.434774°N, 12.680592°E

Komentáře

Žádné komentáře