11061 kaple

Zaniklé (známka 600) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 122/5
Kód katastrálního území:
606782
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1809
Zbořeno:
60. léta 20. století
Poloha:
v J části vsi, Z od silnice

se sanktusníkem

Obecní kaple byla postavena v roce 1809 u usedlosti č.p. 17 při levé straně silnice do Bochova uprostřed vsi. Před kaplí stával železný kříž z druhé poloviny 19. století. - Někdy v průběhu 60. let 20. století byla kaple spolu s částí původní zástavby vsi zbořena. - Stavba na čtvercovém půdorysu s trojboce uzavřeným presbytářem, krytá sedlovou střechou se sloupkovou zvoničkou. Vstupní průčelí kaple s obdélným, segmentem zakončeným vchodem, bylo završeno trojúhelníkovým štítem s kruhovým okénkem v ose. Podélné stěny kaple byly prolomeny obdélnými, segmentem zakončenými okny. Vnější stěny kaple byly členěny lizénovými rámci. Vnitřní prostor kaple byl plochostropý. Vnitřní zařízení kaple tvořil obraz sv. Floriána a dvě malé sošky Panny Marie (Madony) z roku 1809. - Pozemek, na němž kaple stála, je v soukromém vlastnictví (Františka a František Tejmlovi z Plzně). - Většina domů ve vsi Dlouhá Ves je v současné době zbořena, na jejich místě jsou postaveny chaty.

Zdroj: www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

WGS84 souřadnice objektu: 50.128039°N, 13.048083°E

Komentáře

Žádné komentáře