4668 kostel Nanebevzetí Panny Marie

Poškozené (známka 340) zděné kostely

Druh stavby:
klášterní kostel
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 1
Kód katastrálního území:
776530
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
30.7.1632 (základní kámen) - 1655
Poloha:
v areálu věznice

V rekonstrukci; má novou střechu. Průčelí a přední části obou bočních stěn mají opravenou fasádu. Zbytek omítek je mírně poškozen. Uvnitř zpustošen. - Stavba areálu kartuziánského kláštera zahájena z podnětu Albrechta z Valdštejna. Plány vyhotovil architekt Andreas Spezza. Základní kámen kostela byl položen dne 30.7.1632, kostel dokončen roku 1655, v roce 1668 v něm byly instalovány oltáře. V roce 1636 byl v kostele pohřben jeho zakladatel Albrecht z Valdštejna. Kartouza byla zrušena za josefínských reforem dne 29.1.1782, v červenci téhož roku byl areál vyklizen. Později byl areál kláštera změněn na věznici. Roku 1953 byl kostel přestavěn na dvoupatrovou výrobní halu; v 90. letech 20. století byla vestavěná podlaží odstraněna. - Raně barokní stavba je umístěna v dominantní poloze v ose kláštera. Jedná se o jednolodní neorientovanou stavbu redukovaného typu Il Gesú v Římě, s obdélnou lodí a protáhlým, půlkruhově uzavřeným presbytářem. K lodi jsou po obou stranách připojeny tři páry obdélných kaplí. Vnější stěny člení pilastry a mezi nimi velká kasulová okna. Interiér je sklenutý valenou klenbou s výsečemi; jednotlivá klenební pole jsou oddělená štukovými pilastry. Kostelu dominuje západní průčelí, rozdělené do tří polí, členěných širokými pilastry. Ve středním širším poli je umístěn pravoúhlý portál se segmentovou supraportou, v horní části podobně koncipované okno. V bočních polích jsou výklenky s kamennými sochami. Průčelí je výškově rozděleno výraznou římsou a zakončeno štítovým nástavcem zdobeným volutami a štíhlými jehlanovými kuželkami. - Pozemek s kostelem patří Vězeňské službě České republiky; správa věznice plánuje interiér kostela opravit a pořádat v něm kulturní akce.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech

WGS84 souřadnice objektu: 50.455405°N, 15.388902°E

Komentáře

Žádné komentáře