3814 kaple sv. Eustacha, sv. Huberta a sv. Jiljí

Opravené (známka 100) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
pozemková parcela č. 115
Kód katastrálního území:
918407
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
vojenský prostor
Postaveno:
1712
Poloha:
v lese Z do vsi

Má novou střechu. Má nová okna a dveře. Uvnitř opravená. - Jedná se o drobnou jednolodní hranolovou stavbu čtvercového půdorysu s valbovou střechou, krytou nad vstupním průčelím trojúhelným štítem. Průčelí se otevírá velikým půlkruhově zakončeným obloukem. V bočních fasádách jsou umístěny segmentově zakončené okenní otvory s kamennými ostěními zdobenými páskou a ušima s kapkami. Fasády zdobí nárožní pilastry vybíhající z jednoduchého soklu a nesoucí profilovanou korunní římsu. Interiér je zaklenut křížovou klenbou nesenou podloženými rohovými pilastry s profilovanými římsovými hlavicemi a přízedním půlkruhovým pasem u čelní stěny. Osvětlují ho okna s rozevírajícími se špaletami v bočních stěnách. Pod nimi jsou konchou zakončené drobné niky. Za oltářním stolem je na čelní stěně přes celou plochu vymalována iluzivní oltářní architektura. - Kaple je zbytkem menšího kostela, který ve své oboře východně od obce Brenná k meditativním účelům nechala v roce 1712 postavit velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská budující kolem své zákupské residence komponovanou barokní krajinu s množstvím architektonicky velmi kvalitních staveb. Při kapli bylo zřízeno i obydlí poustevníka, který zajišťoval bohoslužebnou činnost. Poté co Josef II. roku 1782 zrušil i tuto poustevnu s kostelem, stavba upadla do zapomnění a zpustla. V té době byla okolními obyvateli na stavební materiál rozebrána loď kostela a zůstal pouze presbytář. Zbytky původní stavby byly kolem roku 1904 upraveny na menší kapli. Původní vítězný oblouk presbytáře byl uzavřen dřevěnou mříží a průčelí opatřeno malbou. - Pozemek s kaplí patří Vojenským lesům a statkům ČR, s.p.; kaple byla opravena v letech 2013 - 2015 s přispěním Vojenských lesů a statků ČR, spolku "Drobné památky severních Čech", Nadace Via a města Mimoň. Opravenou kapli dne 3.11.2015 znovu posvětil biskup litoměřický Jan Baxant.

WGS84 souřadnice objektu: 50.638073°N, 14.711813°E

Komentáře

Žádné komentáře