3117 kaple Panny Marie Pomocné

Poškozené (známka 340) zděné kaple

Druh stavby:
kaple
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 99
Kód katastrálního území:
602744
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
okolo 1777
Poloha:
ve vsi

středně velká

V rekonstrukci; má novou střechu, věžičce chybí zakončení. Omítky vně i uvnitř otlučeny, zdivo je vyspárováno. Dřevěné bednění štítu vpředu potřebuje natřít. Bez oken. Zavřená, prázdná. Kolem nově uděláno odvodnění. – Jedná se o stavbu obdélného půdorysu zakončenou asymetrickou elipsovitou apsidou orientovanou k západu. Vnitřní prostor tvoří jedna místnost, z níž je možný i přístup ke krovu. Vstup do kaple se nachází v hlavním východním průčelí. Celá stavba je zděná ze sbíraného kamene místní provenience. Vnější omítky jsou silně dožilé, značná část již opadala, na apsidě je původní omítka částečně zcela nahrazena. Vnitřní omítka je také téměř dožilá a postupně odpadává. Stěny interiéru člení dvě malé niky umístěné před ohybem apsidy. Vstup je situován v nice se šikmými špaletami a segmentovým záklenkem. Šikmé špalety mají i okenní otvory, jejich nadpraží je půlkruhové. Střecha kaple je sedlová, nad apsidou polygonálně ukončená. Ve východním průčelí prostupuje střechou třístupňová šestiboká zvonička. Hlavnímu východnímu průčelí dominuje štít ve tvaru lichoběžníku. V přízemí je toto průčelí členěno konkávně prohnutými nárožími. Severní a jižní průčelí zvýrazňují hladké nárožní lizény; v těchto průčelích se rovněž nacházejí okenní otvory. Okna samotná chybí, zůstaly pouze niky se šikmými špaletami a cihlovými parapety. - První známá písemná zmínka o kapli pochází ze soupisu kaplí, soch a křížů v bernartické farnosti z roku 1837. Soupis kapli popisuje jako malou, kamennou, s malým zvonkem a mariánským obrazem uvnitř. Stavebníkem byla obec Rybníček. Údržbu kaple obstarával místní starosta. Věž kaple byla přestavěna nejspíš v 70. letech 19. století. Na přelomu 20. a 30. let 20. století došlo k výměně střešní krytiny. Po odsunu německy mluvících obyvatel po 2. světové válce kaple začala chátrat. Podle pamětníků se v kapli ještě v 60. letech 20. století nacházel oltář a snad i nástěnná vnitřní výmalba. - Kaple je zakreslena na mapě Stabilního katastru z roku 1841. - Pozemek s kaplí patří obci Bernartice.

Zdroj: Bc. Miloš Buroň

WGS84 souřadnice objektu: 50.623349°N, 15.989086°E

Komentáře

Žádné komentáře