17102 nová synagoga

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
stavební parcela č. 793
Kód katastrálního území:
674834, 674991
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
2.12.1908 (základní kámen) - 3.7.1910 (zasvěcení)
Zbořeno:
listopad 1942
Poloha:
na Komenského náměstí

Novou synagogu nechala vybudovat Židovská náboženská obec na Komenského náměstí v letech 1909 - 1910 podle projektu významného vídeňského architekta Jakoba Gartnera, autora synagog v Olomouci, Opavě či Holešově, ale i Debrecíně a Vídni. Základní kámen stavby byl položen dne 2.12.1908 k 60. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. Podle základního kamene vlastní stavbu realizoval kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský pod dozorem inženýra Friedricha Khünla. Kroměřížská židovská obec všude uváděla, že podnětem pro výstavbu synagogy pro ni bylo šedesátiletí vlády císaře Františka Josefa I. (1848-1908). I proto na základě císařova zmocnění mohla synagoga nést název Jubilejní synagoga císaře Františka Josefa I. Investorem byla místní židovská náboženská obec, na stavbu přispěli např. i rytíř David Guttmann nebo baron Albert Rothschild. Pokud jde o místní donátory, byli jimi majitel cukrovaru ve Zborovicích Heinrich Friess, kojetínský cukrovarník Theodor Redlich a kroměřížští židovští podnikatelé Ignatz Brauchbar a Leopold Färber. Slavnostní zasvěcení Jubilejní synagogy císaře Františka Josefa I. se uskutečnilo za krásného počasí dne 3.7.1910; v 10,30 hodin rabíni pod baldachýnem přenesli ve slavnostním průvodu svitky Tóry ze staré synagogy v Moravcově ulici k nové synagoze. - Synagoga byla členitá, monumentální a pohledná stavba orientálně-byzantského stylu se secesními prvky a s impozantním novorománským interiérem. - O zkázu synagogy se přičinil především německý vládní komisař Kroměříže dr. Humplik, jenž se sám označoval za prvního německého vůdce obce a správce města. Humplik nemohl vystát židovskou stavbu stojící na tak skvělém místě a z „psychologických důvodů“ vyvinul velké úsilí pro její „odstranění z tváře města“. Nakonec dosáhl toho, že v roce 1941 byla synagoga určena k demolici. Vlastní demolici prováděli v listopadu 1942 ženisté německé posádky ve městě; dne 5.11.1942 začali s rozebíráním krytiny kopule a věží a střešních trámů a nosníků, o několik dní později budovu nadvakrát odstřelili. V polovině listopadu 1942 zůstávaly i po odstřelech stát části obvodových zdí, jež byly rychle rozebrány místními obyvateli. Část stavebního materiálu z bourané synagogy byla použita i při výstavbě hasičské zbrojnice, kasáren a jatek. Nejčastěji uváděné datum odstřelu synagogy dne 5.11.1942 není zcela přesné, uvedené datum je výsledkem jakéhosi významového šumu a posunu již těsně po válce v roce 1945. Dobový zápis v Pamětní knize farnosti blahoslavené Panny Marie v Kroměříži z listopadu 1942 říká: „Zima pozdě začíná. Až do sv. Martina nebylo v kanceláři farní třeba topiti. Teprve na sv. Martina 11.XI. přišel první sníh. V tomto týdnu zbourána židovská synagoga. Bourali ji střelným prachem. Dnes 16. listopadu stojí z ní pouze zadní stěny.“ - Dnes na místě synagogy stojí Dům kultury a minulost místa připomíná malý památník obětem holokaustu z Kroměřížska od sochaře Olbrama Zoubka, odhalený dne 5.10.1994. - Synagoga stála na dvojici pozemků; oba (stavební parcela č. 793 a pozemková parcela č. 234/5) patří městu Kroměříž.

Zdroj: Jiří Fiedler, Petr Pálka

WGS84 souřadnice objektu: 49.298396°N, 17.399245°E

Komentáře

Žádné komentáře