17083 synagoga

Zaniklé (známka 600) zděné synagogy

Druh stavby:
synagoga
Církev:
židovská
Parcela:
pozemková parcela č. 1540/1
Kód katastrálního území:
663433
Období devastace:
1938–1945
Důvod devastace:
válečné události
Postaveno:
1875 - 1877
Zbořeno:
z 9. na 10.11.1938 vypálena, 1939 zbořena
Poloha:
v Sadové ulici

V Karlových Varech byla první židovská modlitebna postavena v roce 1847. Stála v tehdejší Helenině ulici na zahradě židovského hospice. Nejdříve sloužila k náboženským potřebám především lázeňských hostů. Původní templ pro 120 věřících již nepostačoval, a proto se roku 1875 započalo s výstavbou synagogy v Sadové ulici. Stavělo se podle plánů královského württemberského stavebního rady A. Wolfa ze Stuttgartu Pro synagogu byla vybrána stavební parcela mezi dvěma domy, proto byly její rozměry limitovány. Architekt navrhl podobu synagogy v prolnutí tří stavebních slohů; v byzantském, románském a gotickém. Synagoga měla trojlodní členění. Hlavní loď se vyvyšovala nad postranními a byla zakončena velkou kopulí, po jejíchž stranách se tyčily malé úzké věžičky. Postranní lodě též zdobily kopule. Nad hlavním trojitým vchodem bylo umístěno členěné okno. Interiér byl bohatě vyzdoben. Prostor mezi hlavní a bočními loděmi oddělovalo klenuté sloupoví. Prostor vyhrazený ženám se nacházel v prvním patře. Strop zdobilo kazetové vykládání. Celková výše nákladů na stavbu činila 160 zlatých. Slavnostní otevření synagogy se uskutečnilo dne 4.9.1877. Dne 27.11.1878 vypukl v kopuli synagogy požár, byl však brzy uhašen. Ranní bohoslužby se v synagoze konaly denně v sedm hodin, kromě šabatu a pátku, kdy začínaly až o půl osmé. Večer se sloužily mezi půl šestou a osmou hodinou. O šabatu a svátečních dnech se tóra předčítala v deset hodin dopoledne a ve tři hodiny odpoledne. - Synagoga byla vypálena během tzv. Křišťálové noci v noci z 9. na 10.11.1938. Vypálená budova byla zbořena v roce 1939. V roce 1956 byl na místě synagogy postaven pomník obětem nacismu v letech 1938 - 1945 a padlým ve 2. světové válce. Později se památník přemístil na místní hřbitov a v 2. polovině 80. let byl v proluce mezi dvěma domy vybudován hotel Bristol. Od 90. let se památník nachází na malém prostranství v Sadové ulici. - Synagoga stála na trojici pozemků; všechny tři (pozemkové parcely č. 1540/1, 1540/3 a 1540/2) patří firmě Bristol, a.s. z Karlových Varů.

Zdroj: Mgr. Lukáš Svoboda - Muzeum Karlovy Vary

WGS84 souřadnice objektu: 50.22583°N, 12.878045°E

Komentáře

Žádné komentáře