← kaple Panny Marie (Arnultovice) kaple Nejsvětější Trojice (Bečkov) →
14281 kaple sv. Tekly

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
hřbitovní kaple
Církev:
katolická
Kód katastrálního území:
600598
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
jiný
Postaveno:
1753, vysvěcena 1755
Poloha:
ve vsi

Celá má novou šindelovou střechu. Opraven i interiér. - Tento sakrální objekt je jednolodní stavbou obdélníkového půdorysu s půlkruhovým závěrem. Kaple je zaklenuta valenou klenbou a kryta sedlovou střechou, do jejíhož hřebene je vsazena věžička. Uprostřed stropu je vymalován v ozdobném rámečku s rostlinnými motivy obraz Pána Ježíše a Panny Marie. Hlavní oltář s obrazem sv. Tekly, křížem s Kristem a sochami sv. Pavla a sv. Marie Magdalény, byl zhotoven na počátku 19. století, ostatní mobiliář je o půl století mladší. Vlevo stojí boční oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého a vpravo s obrazem Panny Marie s Ježíškem. Nynější podoba interiéru pochází z celkové opravy kaple v roce 1922. Současné varhany v podobě jednomanuálového pneumatického výpustkového nástroje postavil v roce 1919 Jindřich Růžička, nástupce známé pražské varhanářské firmy Schiffner. Nahrazen jimi byl starší nástroj z roku 1863. V roce 1957 přestaly varhany hrát. O rok později je sice zprovoznil E. Seidl ze Šumperka, ale ani poté nástroj dlouho nesloužil. Neodmyslitelnou součástí kaple je bedněné zádveří z roku 1871, které mělo chránit její interiér proti nepřízni počasí. – O výstavbu kaple se počátkem 50. let 18. století přičinili především dva místní rolníci, a to bratři Tobias a Johann Groherovi tím, že poskytli patřičný finanční obnos k výstavbě této kaple. Obyvatelé obce podporovali výstavbu dobrovolnou a bezplatnou pracovní činností, povozy, peněžitými i materiálními příspěvky. Tím mohla být stavba, zahájená roku 1753, již následujícího roku 1754 dokončena. Vysvěcena byla v roce 1755, a to k poctě svaté Tekly. V roce 1765 obdržela kaple od biskupské konzistoře povolení, že v ní mohou být slouženy bohoslužby. Pozemek ke kapli daroval tehdejší vlastník domu, který získal později čp. 38. Patronátní právo nad kaplí náleželo královskému městu Trutnovu, které reprezentovalo majitele panství. - Zpočátku se v kapli nacházel jen hlavní oltář, boční oltáře pocházejí z pozdější doby. Oltářní kameny hlavního oltáře byly osazeny roku 1765 a obsahují relikvie svatých: Dorephi a Anelinius. V roce 1812 byla střecha věže včetně kaple znovu opatřena krytinou a věžní báň s křížem byly opětovně natřeny. V roce 1821 byl přetaven zvon. Požadovaný obnos byl dobrovolně poskytnut usedlíky obce. Roku 1862 byla kaple podrobena důkladné opravě. Před vchodem byla postavena kamenná zídka včetně schodů, kaple byla ukotvena a čerstvě vybílena, střecha byla nově pokryta a ukončení věže bylo přeměněno z dosavadní kulaté barokní báně na nynější pyramidové. Byla obnovena makovice a na ni byl umístěn železný, dobře pozlacený, 35 liber těžký kříž. V roce 1863 byly od stavitele varhan Bartha z Pilníkova na kůr pořízeny nové varhany. Donátorem varhan byl Franz Baier z čp. 46 v Babí. Malý zvon v kapli pocházel z roku 1870, byl 48 cm široký a 33 cm vysoký. V roce 1871 byla na základě odkazu pozůstalosti pořízena monstrance a jedno ciborium. V roce 1874 věnovaly Rosina Walterová, Thekla Wernerová a Magdalena Lehnerová obraz Panny Marie Pomocné, čtyři svícny, obraz sv. Jana Nepomuckého a věčné světlo. V roce 1887 byla kaple znovu vybílena a renovována. Dne 11. července 1887 uhodil do kaple blesk, přičemž praskly zdi kaple, ale nezapálil ji. Roku 1889 byl páterem Heringem vysvěcen nový zvon, ulitý ve Vídeňském Novém Městě, a to 53 cm vysoký, 72 cm široký, 210 kg těžký. Peníze na zvon byly zajištěny dobrovolnými příspěvky obyvatel obce. V roce 1890 byly renovovány a nově natřeny postranní oltáře. Oltářní kameny oltáře Panny Marie Pomocné pocházejí z roku 1888 a obsahují relikvie sv. Firmiana a sv. Theodora. V roce 1914 byla střecha pokryta eternitem a věž plechem. Na věž byl připevněn hromosvod. V roce 1916 byl velký zvon rekvírován, rozbit a použit pro válečné účely. V roce 1919 byly koupeny od stavitele varhan Růžičky z Prahy nové varhany, finanční prostředky byly znovu získány obecní sbírkou. Dne 3. ledna 1920 byla kaple vykradena, přičemž zloději, kteří nebyli dopadeni, ukradli dva kalichy, dva talířky na oplatky na přijímání svátostí, několik svícnů a velké množství textilií (roucha, závěsy, koberce, kostelní prádlo aj.). Část lupu byla nalezena na mnoha místech v okolí, ostatní potřebný inventář byl znovu na základě finanční sbírky pořízen. V létě roku 1922 byla kaple zevnitř i zvenčí důkladně renovována. Kaple byla nově ukotvena, zvenčí omítnuta a natřena, schody a zeď před kaplí byly vyspraveny. Uvnitř byla kaple vymalována, oltáře, obrazy atd. byly nově natřeny a pozlaceny. Jedná se o poslední velkou opravu, jen v roce 1996 byla na náklady města střecha lodi kaple opatřena znovu původní krytinou, tj. dřevěným šindelem. Postupem času kaple velmi trpěla spodní vodou a celkově zanedbanou údržbou. V 21. století vynaložilo město Trutnov nemalé prostředky na celkovou renovaci kaple. Došlo k odstranění trhlin v obvodovém zdivu, byly provedeny drenážní práce, opraven krov a interiér, včetně přeložení dlažby. Obnovena byla též vnější fasáda a navazující hřbitovní a opěrná zeď. Zatím posledními provedenými pracemi bylo restaurování výmalby a mobiliáře v letech 2013 a 2014. Vlastník kaple, město Trutnov, nechal na své náklady v roce 2015 restaurovat varhany a na přelomu 2015/2016 pořídilo nový zvon s novým zavěšením. Zvon nese tyto nápisy a ozdoby: POŘÍZEN MĚSTEM TRUTNOV V ROCE 2015 PRO KAPLI SV. TEKLY NA BABÍ ZA STAROSTY MGR. IVANA ADAMCE, dále: FRIEDE SEI STETS MEIN GELÄUTE EUCH ZUR EHREN UND ZUR FREUDE (tento nápis byl i na předchozím zvonu, který byl rekvírován ve II. světové válce) a český ekvivalent NECHŤ MŮJ HLAS MÍRU TRVALE VÁS PROVÁZÍ KE SLÁVĚ A RADOSTI. Další ozdoby na zvonu: reliéf sv. Tekly a sv. kříže a bordury v barokním stylu. - Kaple byla po opravě znovu posvěcena dne 23.9.2016.

Zdroj: Ing. Günter Fiedler, Vlastimil Grof

WGS84 souřadnice objektu: 50.617579°N, 15.901938°E

Komentáře

Žádné komentáře