14264 kaple Božího hrobu "Ježíšovo tělo je vloženo do hrobu"

Opravené (známka 100) zděné velké kaple

Druh stavby:
kaple křížové cesty
Církev:
katolická
Parcela:
stavební parcela č. 83
Kód katastrálního území:
755028
Období devastace:
1945–1989
Důvod devastace:
hraniční pásmo
Postaveno:
1664 - 1689
Poloha:
zastavení č. 29 křížové cesty k Loretě ve Starém Hrozňatově, JV od Lorety

Má novou střechu a ozdobné mřížové dveře. Kaple byla po opravě doplněna plastikou "Velikonoční ráno", kterou podle návrhu Sr. Illuminaty Hart zhotovil Ing. Andreas Grillmeier. Socha anděla v kapli je dílem sochaře Hatto Zeidlera z Heidelbergu. - Zastavení znázorňuje "Ježíšovo tělo je vloženo do hrobu". - Současně s budováním loretánské chýše jako napodobeniny místa zvěstování a života Svaté rodiny začali chebští jezuité budovat podle jeruzalémského vzoru velkou křížovou cestu na připomínku utrpení Ježíše Krista. V letech 1664 - 1689 vzniklo v členité krajině kolem Starého Hrozňatova celkem 29 zastavení, umístěných ve 23 objektech. Křížová cesta začínala kaplí Loučení v Podhradě u bývalého Červeného mlýna (dnes se toto místo nachází pod hladinou Jesenické přehrady), postupovala cestou směrem na Kozly, pak lesem zvaným Olivová hora kolem rybníka k Mohelenskému potoku (nazvanému zde potok Cedron), dále po hřbetu nad potokem kolem centrální kaple Poslední večeře Páně k domu Piláta se 6 zastaveními (stával za budovou bývalé roty Pohraniční stráže), pak poutníci sešli úvozovou cestou do vsi, pod bránou jeruzalémskou se vydali směrem na loretánský kopec, na jehož vrcholu byla vztyčena kaple sv. Kříže (Kalvárie) a poslední zastavení Boží hrob se choulí opodál na okraji lesa. V kaplích se nacházelo ještě počátkem 20. století celkem 127 vesměs dřevěných soch znázorňujících strhující biblický příběh, do dnešní doby se dochovaly v muzejním depozitáři pouze některé z nich. Sochy v otevřených výklenkových kaplích chránilo dřevěné oplocení. - Kolem kaple byla zahrada a v ní stály sochy tří žen. Podle evangelia Maria Magdalena, druhá Marie a Salome chtěly pomazat Ježíšovo mrtvé tělo. Opodál stála socha Marie Magdaleny a Krista, kterého Maria Magdalena pokládala za zahradníka. Na opačné straně Ježíš se dvěma učedníky na cestě do Emauz. Všechny tyto sochy byly restaurovány a přemístěny do meditační zahrady, vzniklé z bývalého hřbitova. - Pozemek s kaplí patří církvi; kaple byla po opravě znovu slavnostně posvěcena v roce 1997.

WGS84 souřadnice objektu: 50.025177°N, 12.402201°E

Komentáře

Žádné komentáře